Test

X

Bellovac

Dränage för stora volymer.1

Typ av operationer

  • Ortopedi
  • Gynekologi

Komplett set

Bälg, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Steril och klar för användning.

Maximalt undertryck

115 mmHg - 15 kPa

Volym

Bälg 220 ml
Påse 700 ml

1. Uncemented total knee replacement - the favorable influence of low over high pressure drainage. Morgan-Jones RL, Perko M MJ,
Cross M, The Knee 7(2000) 149-150
Bellovac wound drainage Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Ref No Produkt

68390 2x15 Bellovac® Set FG 10

68391 2x15 Bellovac® Set FG 14

68392 2x15 Bellovac® Set FG 18

68393 2x15 Bellovac® Set FG 10 med troakar

68394 2x15 Bellovac® Set FG 14 med troakar

68395 2x15 Bellovac® Set FG 18 med troakar

Mindre blodförlust med Bellovac

Ocementerad total knäplastik (TKR) - fördelar med lågt undertryck i jämförelse med högt undertryck.

Morgan-Jones RL, Perko MM, Cross MJ.

Knee 2000 Jul 1;7(3):149-150

  • 122 ocementerade totala knäplastiker (TKR) randomiserade för antingen högt vakuumdränage eller lågt vakuumdränage (Bellovac®)
  • Den totala blodförlusten var signifikant lägre i lågvakuumgruppen, jämfört med patienter som hade ett högt vakuumdränage. (Medelvärde i blodförlust 1364 ml jämf 1695 ml, p<0,0062).
  • Enligt författaren: "blodförlusten efter knäplastikoperation är betydande och den kan också påverkas av undertrycket från ett sårdränage". "Högt vakuumdränage är inte nödvändigt och kan vara skadligt när det används vid total knäplastik (TKR)".
Link to PubMed