Test

X

Exudrain Mini

Det lilla och smidiga dränaget med ett slutet system bestående av två backventiler både vid in och utlopp i sugbollen.

Typer av operationer

  • Handkirurgi
  • Biopsier
  • Poliklinisk kirurgi

Komplett set

Sugboll och kateter, med eller utan troakar. Seten är sterila och klara för användning.

Maximalt undertryck

75 mmHg – 10 kPa

Volym

Bälg – 110 ml
Exudrain Mini wound drainage Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Ref No                 Produkt 

68412 3x10 Exudrain® Mini Set FG 8

68419 3x10 Exudrain® Mini Set FG 8 med troakar