Test

X

Kanaldrän av silikon

Förbättrad patientkomfort (ref. 1,2) 

 vid vila,

– vid hosta, 

– vid borttagande av dränet

Minskar risken för seromaansamlingar efter mastektomi.3

Möjliggör tidigare diagnostisering av postoperativa komplikationer efter gastric bypass kirurgi.4

För postoperativ dränering. Är anpassade för användning tillsammans med Wellspect HealthCares dränagesystem: Bellovac®, Abdovac® och Exudrain® (OBS: Ej med Bellovac® ABT).


1. Terzi A, et al. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2005 (27): 134-7.
2. Rayatt SS, et al. Plastic Reconstructive Surgery, 2005 May; 115 (6): 1605-8.
3. Porter Kathleen A. American Journal of Surgery, 1998 Jul; 176 (1): 8-11.
4. Chousleb E, et al. Obesity surgery 2004; 14: 1203-7.

Fluted Silicone Drains Wellspect HealthCare

Produktsortiment

Runda kanaldrän av silikon

Ref No               Produkt

68460 4x15 Kanaldrän av silikon FG 10 med troakar

68461 4x15 Kanaldrän av silikon FG 14 med troakar

68462 4x15 Kanaldrän av silikon FG 18 med troakarFlat fluted silicone drains
Ref No               Produkt

68463 4x15 Platta kanaldrän av silikon 7 mm/FG 14 med troakar

68464 4x15 Platta kanaldrän av silikon 10 mm/FG 14 med troakar