Test

X

Navina™ Smart app tips och trix

Varför ska jag använda appen för att överföra data och betygsätta mina irrigeringar?

Navina Smart-appen är ett användbart verktyg för att följa upp behandlingen och optimera dina inställningar. Kombinationen av behandlingsdata och din subjektiva upplevelse av proceduren kan du använda för spårning samt för diskussioner med din förskrivare.

Varför får jag ett meddelande om Bluetooth® när jag försöker synkronisera?

Din smartphone kommunicerar med Navina Smart-kontrollenheten via Bluetooth. Om du ombeds att aktivera Bluetooth i appen gör du det via inställningarna.

Om du har aktiverat Bluetooth på din smartphone och meddelandet inte visas när du försöker ansluta till Navina Smart-kontrollenheten stöder förmodligen din smartphone eller din iOS/Android-version inte Bluetooth LE, som är den korrekta versionen av Bluetooth. Du kan då tyvärr inte använda enheten tillsammans med Navina Smart-kontrollenheten.

Ordet Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. DENTSPLY International använder dessa under licens.

Hur gör jag en utvärdering?

Välj Utvärdering på Huvudmenyn så kommer du till en lista med utvärderingar. Vill du göra en
ny utvärdering väljer du plussymbolen i övre högra hörnet på skärmen [+].

Hur ofta kan jag betygsätta min irrigering?

Du kan bara betygsätta din senaste irrigering. Varje gång du
överför en ny irrigering från Navina Smart-kontrollenheten får du frågan om du vill sätta betyg. Du får även frågan
när du startar en ny överföring. Det är din sista chans att sätta ett betyg. Du kan även sätta
betyg när som helst genom att välja den senaste irrigeringen ur listan över irrigeringar och sedan trycka på
knappen Betygsätt den här irrigeringen i nästa vy.

Hur delar jag mina irrigeringsrapporter?

Klicka på Skicka rapport på Huvudmenyn. Rapporterna bifogas i ett e-postmeddelande och du kan välja om du vill skicka meddelandet till dig själv eller till andra mottagare, till exempel sjukvårdspersonalen. Om du har angett en e-postmottagare i inställningsvyn fylls den adressen i automatiskt i meddelandet varje gång. E-postmeddelandet innehåller även det namn du angett som användarnamn i inställningarna.

De rapporter som bifogas är:

Irrigeringsdata: alla fakta om din irrigering (exempelvis vattenmängd, ballongstorlek, vattenflöde, varaktighet) samt betygsinformation (exempelvis nöjdhetspoäng, rapporterade problem, kommentarer)

Utvärderingsdata: de svar du angett i utvärderingsenkäterna

Rapportgrafer: en visuell representation av dina irrigeringsdata

Vad gör jag om tid och datum som visas för mina irrigeringar inte är rättvisande?

Du kan alltid ändra den tid och det datum som Navina Smart-appen föreslår för en irrigering. Det ändrar även kommande behandlingar och gör dem mer rättvisande. Ändra tidsstämpeln genom att klicka på irrigeringen i irrigeringslistan och klicka sedan på symbolen redigera i fältet Datum och tid.

Tidsåtgången för min irrigering visas inte korrekt. Hur ändrar jag den?

Välj och klicka på den irrigering i irrigeringslistan vars tidsåtgång du vill ändra. I vyn Irrigeringsinformation klickar du på pilsymbolen [>] i rutan Tidsåtgång för irrigering. Ändra tömningstiden genom att klicka på symbolen redigera. Den totala tiden ändras enligt justeringarna i Tömningstid. Tiden som visas för Tillförsel av vatten är den tid du har använt till vattentillförsel och ballonguppblåsning.

Hur visar jag mina Navina Smart-rapporter för irrigeringar och tömningar?

När du har skickat in dina rapporter via e-post kan du öppna dem via Skickat i ditt e-postprogram på din mobila enhet. När meddelandets mottagare vill titta på filerna klickar de bara på bilagorna så visas alla data i Excel.

Med funktionen Text till kolumner i Excel kan du förbättra läsbarheten när du granskar rapporterna på en dator.

Användning av Navina

Ladda ner Navina Smart app för iOS/Android

Navina Smart App - Apple App Store Navina Smart App - GooglePlay