Test

Mikey's berättelse

"Innan jag började använda Navina bestod min tarmskötsel i stort sett av manuell evakuering med hjälp av fingrarna och gummihandskar. Jag trodde inte det fanns någon annan lösning. Det var så jag hankade mig fram under 16 år..."


Navina-berättelse del 1

Navina-berättelse del 2