Test

X

Lyckas med TAI

TAI är en bra långsiktig lösning som inte kräver invasiv kirurgi eller läkemedelsbehandling. Men TAI är ingen snabblösning. Det är viktigt att du har realistiska förväntningar på hur TAI kan hjälpa ditt barn och hur lång tid det tar att få tillfredsställande resultat. Räkna med att det tar 4–12 veckor att stabilisera tarmen, hitta ditt barns optimala behandlingsparametrar och utveckla en bra, individuell avföringsrutin.

children and TAI succeed with TAI full width

Utbildning är avgörande

Det är viktigt med en ordentlig utbildning när ni börjar. Sjukvårdspersonalen ska guida dig och ditt barn genom hans/hennes första irrigering och fortsätta stötta er tills ni känner er säkra nog att utföra irrigeringen på egen hand. 

För vissa barn kan det kännas läskigt eller obehagligt att föra in katetern, för andra är det inga problem alls. För vissa barn, som har haft långvarig förstoppning, kan den första upplevelsen av tarmrörelser (peristaltik) kännas obehaglig när vattnet trycker ut avföringen. Med uppmuntran och stöd kommer denna rädsla och oro snart att försvinna.

Involvera ditt barn

Att redan från början låta ditt barn ta aktiv del i TAI-rutinen kan vara ett bra sätt för att ta bort motstånd, misstänksamhet och tveksamhet gentemot behandlingen. Det kan även underlätta acceptansen och ge ditt barn självförtroende.Från början kan det vara en så enkel sak som att bära systemet till badrummet. Att hjälpa till att plocka ut delarna ur väskan är ett bra sätt att lära sig vad delarna heter och hur de används. Få ditt barn att känna sig bekvämt med själva systemet – att hålla i och
känna på de olika delarna och kanske leka med det på en nalle eller docka.

När barnet blir äldre eller redo för det kan barnet bli mer delaktig i proceduren och kanske hjälpa till att fylla på vattenbehållaren. Så småningom kan du låta ditt barn
hålla katetern samtidigt som du styr barnets hand och katetern vid införandet. Ge ditt barn bekräftelse för varje steg han eller hon lär sig.

En förälders syn på sitt barn och transanal irrigering
Nyckeln för att lyckas med tarmterapi för barn