Test

X

Tarmdysfunktion hos barn

Vad händer i kroppen när tarmen inte fungerar?

Tarmdysfunktion är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Ett barn kan ha tarmdysfunktion som en följd av en medfödd avvikelse som ryggmärgsbråck eller anorektal missbildning, eller så kan den utvecklas som en följd av en sjukdom eller skada, t.ex. en ryggmärgsskada

children and TAI bowel dysfunction full width

Tarmdysfunktion resulterar ofta i förstoppning, avföringsinkontinens och/eller problem med att tömma tarmen. Det är inte ovanligt att man upplever dessa problem samtidigt. Förstoppning är mycket vanligt när man har tarmdysfunktion. Förstoppning innebär att tarmrörelserna är oregelbundna och kommer sällan, vilket leder till hård och torr avföring som är svår att få ut. Avföringsinkontinens är ett annat vanligt problem hos barn med tarmdysfunktion. Det gör att man tömmer tarmen ofrivilligt.

Vad händer med livet när tarmen inte fungerar?

Det kan vara svårt att leva med tarmdysfunktion. Barn med tarmdysfunktion kan uppleva smärta, uppsvälldhet, minskad aptit och även nedsmutsade underkläder (soiling) flera gånger per dag. Detta resulterar ofta i att man känner sig ledsen, generad och osäker i sociala sammanhang.

Många föräldrar ägnar mycket tid åt att försöka hitta rätt behandling för sitt barn. Varje misslyckat försök kan vara känslomässigt utmattande och leda till en känsla av hopplöshet. Ovanpå detta kan det finnas syskon som också vill ha och förtjänar uppmärksamhet.

Intervju med professor Ralph Peeker