Test

X

Har du problem med tarmen?

De flesta av oss upplever vissa problem med tarmen då och då, men för det mesta blir vi bättre efter några dagar. För en del är det annorlunda. 

Vissa människor lider av förstoppning hela tiden och måste tillbringa timmar på toaletten. Andra har ingen kontroll över tarmen utan tvingas uppleva förnedringen i att drabbas av läckage ute bland folk. Båda delarna frestar naturligtvis på psyket. 

Förstoppning

 

Förstoppning innebär att tarmrörelserna är oregelbundna och kommer sällan, vilket leder till hård och torr avföring som är svår att få ut. Detta är vanligt vid neurogen tarmdysfunktion och uppges förekomma hos omkring 50 procent av alla som har en ryggmärgsskada, multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom.


Förstoppning anses bero på att passagen genom tarmen går långsammare på grund av brutna nervbanor i kombination med förändrad rörlighet till följd av funktionshinder, trötthet, användning av flera olika läkemedel samt otillräcklig kost.
* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; 63(2):104-8; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41

Förstoppning anses bero på att passagen genom tarmen går långsammare på grund av brutna nervbanor i kombination med förändrad rörlighet till följd av funktionshinder, trötthet, användning av flera olika läkemedel samt otillräcklig kost.

* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; 63(2):104-8; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41

Avföringsinkontinens

 

Avföringsinkontinens definieras som ”ofrivillig avgång av gaser, flytande eller fast avföring som utgör ett socialt eller hygieniskt problem” av The International Consultation on Incontinence. Detta är ett mycket besvärande problem som drabbar nästan 10 procent av den vuxna populationen men som är betydligt vanligare hos personer med sjukdomar eller skador i centrala nervsystemet, till exempel spina bifida eller ryggmärgsskador.


Kontamination av avföring kan leda till ökad förekomst av urinvägsinfektioner och orsaka skador på huden, antingen direkt eller på grund av användning av blöjor. Eftersom avföringsinkontinens är socialt oacceptabelt medför tillståndet kraftigt nedsatt livskvalitet för den som drabbas.
1. Avföring
2. Nerver
3. Inre analsfinktern
4. Yttre analsfinktern
* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41
**Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73