Test

X

Motivation och tålamod är ett måste när du börjar med TAI

Var beredd på att det tar tid att förändra vanor, både mentalt och fysiskt, och att tarmen behöver tid att vänja sig vid de nya rutinerna. Du behöver också tid på dig att hitta de optimala behandlingsparametrarna.

Hur lång tid tar det innan TAI blir effektivt?

Det är viktigt att du har realistiska förväntningar på hur TAI kan hjälpa dig och hur lång tid det tar att få tillfredsställande resultat. Räkna med att det tar 4–12 veckor att stabilisera tarmen och utveckla en bra, individuell avföringsrutin.

Ge det lite tid. Det är det värt!

succeed with TAI independent wheelchair user outside full width

Utbildning är A och O

Utbildning och individuell anpassning är avgörande för att lyckas bra med TAI. Det är väldigt viktigt att du först får träna på hur man gör innan du börjar. Helst bör också sjukvårdspersonal finnas med och hjälpa dig första gången.

  • Det är viktigt att välja rätt utrustning. Den ska passa dig och behandlingen ska kunna anpassas efter individuella behov.
  • Behandlingen bör anpassas till dig och dina behov vad gäller frekvens, vattenmängd, ballongvolym o s v.
  • För att lyckas med ovanstående är det mycket värdefullt om utrustningen också kan mäta framstegen.
  • All TAI-utrustning är inte helt jämförbar vad gäller verkningsmekanism, säkerhet och effekt.

Säkerhet

Manuell pump

TAI fungerar bara om tjocktarmen är luft- och vattentät, och därför måste katetern vara försedd med en ballong om patienten inte har någon kontroll över sfinktern.

Den stora skillnaden ur säkerhetssynpunkt när det gäller produkter som är utrustade med en manuell pump är huruvida det finns någon ventil på vattenbehållaren. Ventilen öppnas när trycket når en nivå som kan vara skadlig för tarmen.

Elektronisk pump

En elektronisk pump ger ett lågt och jämnt luftflöde som gör att ballongen når rätt storlek med lägre tryck inuti, vilket gör det lättare att anpassa behandlingen. Detta är också det säkraste sättet att blåsa upp kateterballongen hos patienter med ryggmärgsskada.

Andra fördelar med en elektronisk enhet är att den är exakt och att användaren slipper pumpa manuellt. Den minskar dessutom risken för olämplig användning av irrigeringssystemet.