Upphandling

Upphandling

Vårt syfte är att underlätta upphandlingen genom att presentera vilka riktlinjer som gäller och vilka krav som bör ställas. Detta så att ni ska kunna erbjuda bästa vård och behandling för era brukare samtidigt som ni säkerställer att vi som leverantörer efterlever gällande CSR-policy (Corporate Social Responsibility). Vi vill även visa hur vi på Wellspect HealthCare lever upp till kraven och vad vi kan erbjuda utöver dem.

Ansvarsfullt företagande

Vi på Wellspect HealthCare anser det är viktigt att ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Detta kallas med ett samlat begrepp för CSR (Corporate Social Responsibility) och omfattar en rad krav. Vi har valt att dela upp dessa krav i Miljö, Kvalitet och Direktiv och standarder.

LoFric kateter

Wellspect HealthCare erbjuder användaranpassat sortiment

Läs mer

Navina Systems

Wellspect HealthCare erbjuder användaranpassat sortiment

Läs mer här