Test

X

Ansvarsfullt företagande

Vi på Wellspect HealthCare anser det är viktigt att ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Detta kallas med ett samlat begrepp för CSR (Corporate Social Responsibility) och omfattar en rad krav. Vi har valt att dela upp dessa krav i Miljö, Kvalitet och Direktiv och standarder.

 Välj nedan för att läsa mer vilka generella krav som finns och vad vi erbjuder utöver dessa inom vart och ett av dessa områden.