Test

X

Ansvarsfullt företagande - Direktiv och standarder

Wellspect HealthCare's erbjudande >>

Generella krav

Inom medicintekniska produktområdet Sterila hydrofila tappningskatetrar skall följande standarder och direktiv uppfyllas:

  • REACH-förordningen
  • MDD 93/42/EGG
  • SS-EN 1616 Sterila urinkatetrar för engångsbruk
  • SS-EN 1618 Icke-intravaskulära katetrar - Provningsmetoder för allmänna egenskaper

Inom medicintekniska produkter med innehållande elektroniska delar och komponenter skall även följande standarder och direktiv uppfyllas

  • Producentansvar för elektroniska produkter enligt SFS-2014:1025
  • WEEE-direktivet (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  • REACH-direktivet 
  • MDD 93/42/EGG 
  • RoHS direktivet
Corporate responsibility standards wide

Wellspect HealthCare erbjuder

Direktiv och standarder

Wellspect HealthCare uppfyller gällande direktiv och standarder inom området hydrofila tappningskatetrar samt irrigationsprodukter. Se mer vad vi erbjuder under rubriken Miljö.