Test

X

Produktkvalitet

Wellspect HealthCare's erbjudande >>

Generella krav 

Vetenskaplig dokumentation för god patientsäkerhet
RIK (Ren Intermittent Kateterisering) är en invasiv metod som många patienter/brukare kommer att använda under lång tid. Det är därför viktigt med klinisk dokumentation för god patientsäkerhet.

 • Långtidsdokumentation > 5 år
 • Minimerad risk för urinvägsinfektioner, strikturer och epididymiter
 • Atraumatiska kateterhål
 • Kateterns hydrofila yta ska bibehållas under hela kateteriseringen
 • God och jämn hydrofil kvalitet över hela kateterns yta
 • Bipackad vätska i tillräcklig mängd för att aktivera och göra hela kateterns yta hydrofil

Funktion och kvalitet

 • Vedertagen konnektor med standardiserad färg och form för enkel anslutning av t ex förlängningsslang eller urinuppsamlingspåse
 • Optimal kateterlängd för komplett blåstömning
 • Katetern skall vara lätt att föra in och dra ut. I detta avseende är begrepp som fippeltid, friktion och osmolalitet centrala*
 • Styckförpackningarna skall vara lätta att öppna, enkla att hantera och inte orsaka vattenläckage

Handhavande

 • Greppvänligt handtag vid nedsatt handfunktion samt för god hygien
 • Sortiment med diskreta katetrar för att möjliggöra självständighet genom enkel hantering
 • Vikbara förpackningar i fickformat för patientens/användaren för att underlätta användning utanför hemmet

 

*Ordförklaringar
Fippeltid: Eftersom många patienter/användare har svag handfunktion är tiden då katetern tagits ur sin förpackning i väntan på införandet viktig. För somliga patienter/användare går det långsammare än för andra och då riskerar katetern att torka.
Friktion: Många patienter/användare skall begagna sig av katetrarna invasivt resten av sitt liv och är därför beroende av att ha en kateter som inte på något sätt påverkar urinvägarna.
Osmolalitet: När ytan på katetern har samma osmolalitet, dvs jämvikt som sin omgivning, bibehålls den hala ytan även vid tidskrävande kateteriseringar. ”Lika hal in som ut” är ett begrepp som används.

Urotonic Surface Technology 2018 wide

Wellspect HealthCare erbjuder

Produktkvalitet

Vetenskaplig dokumentation för god patientsäkerhet

Långtidsdokumentation

 • LoFric® introducerades 1983 och har därefter vidareutvecklats kontinuerligt. Det är världens mest väldokumenterade kateter. Dokumentationen visar att man minskar risken för långtidskomplikationer såsom urinvägsinfektioner, strikturer och epididymiter. Detta medför säker tömning av urinblåsan och därmed en god hälsa.

Kateterhålens betydelse

 • LoFric har specifikt dokumenterat kateterhålens betydelse vid kateterisering och utvecklat hålen därefter för god patientsäkerhet.

Lika skonsam att dra ut som att föra in

 • Hydrofila katetrar är de mest skonsamma för urinröret. Orsaken är att de har en beläggning som absorberar vätska. Resultatet blir en blöt och hal beläggning som skonsamt reducerar friktionen mot urinrörets slemhinna och håller en jämn kvalitet över hela katetern. Alla hydrofila katetrar är inte lika. LoFric är den enda kateter som har det unika ytskiktet Urotonic™ Surface Technology, som gör kateteriseringen skonsam för patienten/användaren.

Funktion, kvalitet och handhavande

Konnektorer och handtag

 • LoFric erbjuder standardiserade konnektorer i hela sortimentet.
 • LoFric® Sense™ och LoFric® Origo™ har greppvänliga handtag som underlättar för många patienter/användare med nedsatt handfunktion

Förpackningar

 • LoFric erbjuder vikbara, diskreta förpackningar i fickformat
 • LoFric erbjuder diskreta och lättöppnade styckförpackningar för kvinnor, män samt barn/ ungdomar

Kateterlängder

 • LoFric finns i längder anpassade för alla patienter/användare.

Referenser