Test

X

Produktkvalitet

Wellspect HealthCare's erbjudande >>

Generella krav

Dokumentation patientsäkerhet 

 • Det skall finnas dokumentation på hög säkerhet mot ballongsprängning av rektalkatetern
 • Produkten skall ha en säkerhetsfunktion för att förhindra för högt tryck i tarmen

Funktion och kvalitet

 • Produkten ska vara avsedd för effektiv irrigering av tarm
 • Produkten ska vara avsedd för personer som till exempel har svår nedsatt handfunktion
 • Den elekroniska enheten skall erbjuda individuellt anpassade inställningar och säkerställa samma inställningar från gång till gång
 • Det skall vara ett slutet system med vattenbehållare, slangar och rektalkateter för vattenlavemang
 • Vattenbehållaren skall ha en tydlig/läsbar gradering över tid och rymma upp till 1500 ml
 • Vattenbehållaren skall vara stabil och kunna stå på golvet eller vara försedd med upphängningsanordning
 • Systemet skall ha en säker, hydrofil engångsrektalkateter för minimal friktion vid in/utförandet
 • Rektalkatetern skall ha uppblåsbar kuff, mjuk rundad tip och väl avfasade sidohål
 • Användningstid per ingående produkt skall anges

Handhavande/Utförande

 • Det skall vara ett tydligt/intuitivt system
 • Det skall vara lätt att koppla till och från tillbehör
 • Styckförpackningar skall vara lätta att öppna, enkla att hantera
 • Ingående produkter skall vara lätta att rengöra efter användning 
 • Användarvänlig bruksanvisning samt rengöringsinstruktioner på svenska skall tillhandahållas
 • Pump/kontrollenhet skall vara tydlig och lättmanövrerad, även för kraftsvaga händer
 • Produkten skall vara smidig, följsam och atraumatiskt mot vävnaden

Pris

 • För att beräkna kostnad för offererad produkt är enda rimliga beräkningsmodell att utvärdera kostnad/irrigering med hänsyn till ingående produkters livslängder. (Att jämföra med pris/st vid kostnad för exv. förbrukningsvaror.) Priset räknas på produktset med tillbehör för ett års förbrukning. Femton tarmtömningar per månad.
 • Ange pris per styck (prismatris)
Navina Systems rectal catheter wide

Wellspect HealthCare erbjuder

Produktkvalitet

Dokumentation patientsäkerhet

Kontakta Wellspect HealthCare för att erhålla dokumentation runt Navina™ Systems produktsortiment.

Funktion, kvalitet och handhavande

Trans Anal Irrigering (TAI) är en bevisat effektiv behandling för användare med neurogen tarmdysfunktion med problem med förstoppning och avföringsinkontinens. Trots sin effektivitet har man haft utmaningar med tidigare lösningar. De upplevts komplicerade, har hög drop-out samt begränsad användning för personer med nedsatt handfunktion. Parametrar som skulle ge bättre compliance för TAI enligt läkaren Guiseppe Preziosi på ett symposium på ISCOS 2016 är:

 • Valet av rätt patienter / involvering / träning av patienterna
 • Skräddarsydd behandling
  • Navina Smart appen
 • Användning av rätt produkt
 • Följa framstegen
  • Navina Smart app

Med Navina Smart skulle compliance till TAI kunna förbättras på flera av de områden som nämns ovan. 

Navina™ Classic 

Navina Classic är lätt att pumpa, har stora intuitiva kontroller och färgkodade pumpar för vatten och luft som gör systemet lätt att förstå. Navina Classic är det perfekta valet för dig som föredrar manuell irrigering. Navina Classic är utrustad med ett membran på vattencylidern vilket utgör en inbyggd säkerhet mot för högt tryck i tarmen.

Navina™ Smart

Navina Smart är ett elektroniskt TAI-system med en intuitiv och användarvänlig kontrollenhet. Med Navina Smart kontrollenheten kan du styra vattenvolym, irrigeringshastighet och uppblåsning av ballongen. När du har sparat dina personliga inställningar behöver du bara trycka på start. Man kan sedan följa pågående behandling på displayen. Navina Smart kontrollenheten är utformad så att användare med nedsatt handfunktion själva ska kunna utföra TAI. Navina Smart erbjuder en inbyggd säkerhetsmariginal mot ballongsprängning samt för högt tryck i tarmen. 

Navina™ Smart app

Navina Smart har en mobilapp där man kan spara behandlingsdata och betygsätta sin irrigering. Dessutom kan det kännas uppmuntrande att följa de framsteg man gör genom att få överblick över behandlingsresultaten under en längre tid. Man kan ladda ner appen gratis från App Store eller Google Play. "

Vattenbehållare
 • Liten och hopfällbar vattenbehållare för diskret förvaring och transport
 • Rymmer 1500 ml vatten
 • Stadig och försedd med en skala som förblir korrekt även efter en längre tid
 • Den dubbla skalan gör det lätt att fylla behållaren med rätt mängd vatten samt veta hur mycket vatten man punpat in i tarmen
 • Enkel att fylla och tömma
 • Lätt att öppna och stänga även vid nedsatt handfunktion
 • Inbyggt lock (behöver ej monteras) som är försett med en tryckventil för extra säkerhet
Slangar
 • Lätt att hålla i och hantera
 • Färgkodade, säkra konnektorer gör dem lätta att montera korrekt
 • Lätt att rengöra
Engångskatetrar
 • Tillgänglig i två olika storlekar
 • Hydrofil engångskateter med rund spets för maximal komfort, hygien och säkerhet
 • Ballongen har en flexibel och beprövat hållbar design* som försluter rektum och ser till att katetern sitter på plats under hela behandlingen 
 • Konnektor med bra handtag som gör utrustningen lätt att hantera
 • Styckförpackningar är lätta att öppna, enkla att hantera och fästa på exempelvis handfat eller vägg vid användning
 • Alla Navina rektalkatetrar är föruppblåsta för att förhindra ballongsprängning
Engångskona
 • Hydrofil engångskona av mjukt och flexibelt material, designad för att sitta tätt mot rumpan
 • Rund spets för maximal komfort, hygien och säkerhet
 • Ett alternativ till katetern
 • Konnektor med bra handtag som gör konan lätt att hantera
Väska
 • Väska i necessärdesign med utrymme även för personliga hygienartiklar
 • Inkluderar tillbehör som gör det enklare för användaren, bland annat greppringar, fästklämma och nackband
Övrigt
 • Samtliga delar av produkten som kommer i kontakt med användarens slemhinna är ftalat (DEHP) fria
 • Användarvänlig bruksanvisning på svenska finns tillgänglig vilken inkl. rengöringsinstruktioner
 • Användningstid per ingående produkt anges i Navina Systems bruksanvisning

Prissättning

WHC förslag på förutsättning i samband med prissättning. FFU prismatris bör vara upplagt enligt följande: "Priset ska räknas på set med tillbehör för tre månaders förbrukning, 15 tarmtömningar per månad." 

För att få en realistisk kostnadsbild vid långtidsanvändning har vi utgått från en användare som irrigerar sig under lång tid (24 månader). Antal irrigeringar under 24 månader = 15 irrigeringar / månad x 24 månader =360 Irrigeringar. Vi har räknat på vad snittkostnaden per irrigering blir för Navina Systems-systemet (Navina Smart respektive Navina Classic) under denna tidsperiod. Vi har muliplicerat kostnaden per irrigering med antal irrigeringar under en tremånadersperiod (45 st).

 

*=Reference: 1. Hörling J et al, Innovating For Continence Conference. 2017 Poster