Hur multipel skleros påverkar blåsan

Kortfilmer som svarar på vanliga frågor från personer med multipel skleros (MS) om blåsdysfunktion. Dessa filmer riktar sig till personer med MS och använder språk och förklaringar som du kan ha särskilt användbart när du diskuterar med någon som har MS eller bryr sig om någon med MS.

Du kommer att höra om:

  • Hanteringsstrategier för personer med MS som upplever blåsproblem
  • En grundläggande förklaring hur urinblåsan fungerar och påverkas av MS
  • Urinvägsinfektioner och påverkan på MS

Blåshantering och multipel skleros

Den här videon tittar på de problem som uppstår när du har MS och vilka rekommendationer och råd du ska ge. Hur man ger råd till patienter och hur man pratar om tillgängliga hanteringsalternativ, såsom intermittent kateterisering    

 

Hur multipel skleros påverkar urinvägarna

En video som täcker grunderna i hur urinblåsan fungerar och påverkas av MS. Det beskriver neurogena symtom i enkla termer. Det föreslår användbara råd när man ska söka hjälp och hur tarmen kan påverka blåsans kontinens 

Urinvägsinfektion och multipel skleros

Du kommer att höra om varför någon med MS är mer mottaglig för UVI och varför det är viktigt att undvika en UTI. Effekten och behandlingen av UVI i MS. Experterna ger råd som riktar sig till någon med MS

Till MS kurskatalog

Ämnen