Navina Catheter Set Regular 68940 10

Artikelnummer
68940 10
Produktnamn
Navina Catheter Set Regular
Delar som ingår

10 Rektalkatetrar (engångskateterar)