Navina Consumable Set Regular 69003 10

Artikelnummer
69003 10
Produktnamn
Navina Consumable Set Regular
Delar som ingår

1 Vattenbehållare 1.5 liter (15 användningstillfällen)
15 Rektalkatetrar Regular (engångsanvändning)