Navina Consumable Set Small 69004 10

Artikelnummer
69004 10
Produktnamn
Navina Consumable Set Small
Delar som ingår

1 Vattenbehållare 1.5 liter (15 användningstillfällen)
15 Rektalkatetrar Small (engångsanvändning)