Läs mer om tarmen och dess funktion Tarmen

Hur fungerar matsmältningskanalen?

Hela matsmältningskanalen i en människas kropp är nio meter lång. När vi har tuggat och svalt maten transporteras den via magsäcken till tarmarna. Efter att maten finfördelats i magsäcken, passerar den vidare genom tunntarmen, vars huvudsakliga funktion är att absorbera näring. Tarminnehållet förs sedan vidare in i tjocktarmen (colon). Tjocktarmen tar emot en till två liter tarminnehåll varje dygn som stannar i tjocktarmen ett till tre dygn. En stor del av tarminnehållet består av vatten, rester av föda som inte brutits ner, salter och bakterier. Det mesta av vattnet sugs upp i tjocktarmen och avföringen får därför en fastare konsistens.

Avföringen transporteras med hjälp av tarmrörelser, så kallad peristaltik, till ändtarmen. När ändtarmen fylls med avföring skickas signaler till hjärnan och vi upplever behov av att tömma tarmen, vilket leder till att slutmuskeln slappnar av och ändtarmsöppningen öppnas. Runt ändtarmsöppningen finns två slutmuskler, varav den ena kan styras med hjälp av viljan.

Vad är normalt?

Hur ofta vi tömmer tarmen varierar mycket från person till person. Det är normalt att tömma tarmen allt från tre gånger per dag till en gång var tredje dag. Tillfälliga förändringar i tarmrörelser är vanliga. Om du under en längre tid tömmer tarmen mer sällan än tre gånger per vecka och du känner dig uppblåst eller har smärtor vid tarmtömning kan det vara ett tecken på förstoppning.

Vad är normal avföring?

Avföringens konsistens kan variera beroende på vad du äter och ditt vätskeintag, livsstil, motion, mediciner och infektioner. Bristolskalan är ett hjälpmedel som används av vårdpersonal som hjälp vid bedömningen av tarmfunktionen. Den beskriver olika former och typer av avföring:

 

Typ 1-2 indikerar förstoppning
Typ 3-4 är lagom fast avföring som är lätt att få ut
Typ 5-7 kan indikera diarré och brådskande toalettbesök  (och öka risken för avföringsläckage)

Vad händer när tarmen inte fungerar?

Tarmen kan orsaka problem för många av oss då och då, men vi mår vanligtvis bättre efter några dagar. Men för vissa kvarstår problemen. Att leva med tarmproblem är utmanande och kan innebära en försämrad livskvalitet och begränsningar i vardagen, både för socialt liv eller när du går till jobbet. Tyvärr är detta också svårt att prata om. Just därför är det så viktigt att våga ta upp problemen och söka hjälp från sjukvården.

Med stöd och rätt behandling kan du faktiskt få ditt liv tillbaka.

Skriv gärna ut och fyll i frågeformuläret nedan och ta med som uderlag vid ditt sjukvårdsbesök.

Tarmfrågeformulär 1 Totalt

 

 

Samverkande tillstånd

I vissa fall kan personer som lever med en sjukdom eller skada som påverkar urinblåsan också uppleva problem med symtom från tarmen. Här kan du läsa mer om hur urinblåsan och tarmen kan påverka varandra vid olika diagnoser.

Nedladdningsbart material 1 Totalt