Kvinnors hälsa angår oss alla Kvinnors blåshälsa

Förbättra kvinnors hälsa – förbättra världen!

Detta djärva påstående kan låta lite bombastiskt, men det är ett budskap från Världshälsoorganisationen (WHO). Kvinnors hälsa berör inte bara kvinnor, utan även deras familjer och samhället i stort. Med andra ord – det är en högprioriterad fråga.

Generellt har kvinnor större svårigheter att få den vård de behöver och det är tydligt att förändringar behövs. WHO vill se reformer för att se till att kvinnor blir mer involverade i sin vård. Vi håller med och vill bidra!

Vår vision: Att göra det möjligt för alla kvinnor att lyckas med Ren Intermittent Kateterisering. Den här videon visar hur.

Kvinnliga blåsproblem

Kvinnor är mer benägna än män att få UVI av flera skäl, t.ex. det kortare urinröret, hormonella förändringar etc.

UVI i siffror

 • Ungefär hälften av alla kvinnor kommer att drabbas av UVI någon gång under sin livstid
 • Risken att få UVI är 3-4 gånger större om du är kvinna
 • Cirka 1/3 av alla kvinnor har vid 24 års ålder haft UVI
 • Kvinnor mellan 16-35 år löper cirka 35 gånger större risk att drabbas av UVI än män

Siffrorna kanske låter lite orättvisa, men har att göra med hur våra kroppar är konstruerade. Mäns längre urinrör gör det lättare att skölja ut bakterierna vi tömning. Placeringen av urinröret hos kvinnor, nära ändtarmen och slidan, underlättar för bakterier att ta sig dit.

UVI är ganska vanligt bland sexuellt aktiva kvinnor, även om det kan hjälpa att kissa före och efter sex för att förhindra infektion. Kvinnor med diabetes är mer benägna att få en UVI på grund av sjukdomens inverkan på immunsystemet.

Andra orsaker är användning av preventivmedel och antibiotika, vilket kan störa den normala bakteriefloran i vaginan. Även genetiska faktorer och östrogennivåer har visat sig ha en inverkan.

Användning av katetrar ökar risken för UVI, och det är därför det är viktigt att göra ett medvetet kateterval och använda rätt teknik. Tappningskatetrar med hydrofil ytbeläggning har till exempel visat sig minska risken för UVI och föredras ofta av användare.

Ett annat vanligt problem hos kvinnor är symtom från de nedre urinvägarna (LUTS). Termen används för båda könen men  förekomsten är högre hos kvinnor. LUTS inkluderar symtom som täta trängningar, brådskande toalettbesök, svag stråle och efterdropp.

 • Urininkontinens är cirka 2,5 till 3 gånger vanligare hos kvinnor.
 • Risken för UVI 3-4 gånger större hos kvinnor.
 • Överaktiv blåsa är vanligare hos kvinnor.

LUTS är indelat i två huvudkategorier: Problem relaterade till lagring (om du läcker urin) eller tömning (om du inte kan tömma urinblåsan).

Om du läcker urin

Du kanske upptäcker att du av misstag läcker lite urin när du hostar, nyser eller tränar. Detta kallas stressinkontinens och är vanligt efter graviditet och förlossning.

Urinläckage är också vanligt på grund av neurologiska sjukdomar som MS, och/eller på grund av en överaktiv blåsa (OAB). Blåsan drar ihop sig när den inte borde, vilket orsakar läckage. Detta kallas trängningsinkontinens.

Inkontinens- och lagringsproblem är i allmänhet vanligare hos kvinnor än hos män.

Om du inte kan tömma urinblåsan

Urinretention är motsatsen till inkontinens – du har svårt att tömma urinblåsan helt. När det finns urin kvar i urinblåsan ökar risken för infektioner. Om detta inte löses kan njurarna skadas.

Retention är ganska ovanligt hos kvinnor om du inte har en neurologisk sjukdom, prolaps eller komplikationer efter en ooperation. Det är vanligt hos äldre män där retentionen antingen kan bero på en mekanisk barriär, såsom en förstorad prostata, eller försvagade muskler i blåsväggen som gör att de inte orkar dra ihop sig.

Ren Intermittent Kateterisering som lösning

Många kvinnor kämpar i flera år för att hitta en lösning på sina urinvägsproblem, utan framgång. En metod som ibland förbises, eller till och med undviks, är Ren Intermittent Kateterisering (RIK). RIK kan vara en bra lösning på många av dessa problem, men kvinnor känner sig ibland lite tveksamma till RIK. Med det sagt - när du har övervunnit hindren är det troligt att du har hittat lösningen på dina blåsproblem.

Låter något av detta bekant?

Anatomi och positionering

Ärligt talat, det är inte så lätt för en kvinna att se var katetern skall in, och du behöver förmodligen lite mer stöd vid start. Kroppsform och balans kan ofta kräva assisistans, vilket kan kännas pinsamt och obekvämt.

Otillgängliga badrum

För många kvinnor är bara tanken på att gå hemifrån utan att veta om det går att hitta ett tillgängligt badrum skäl nog för att stanna hemma. Vissa kvinnor dricker till och med mindre, för att begränsa sina toalettbesök (gör inte det). Offentliga toaletter är inte alltid de mest hygieniska, och det kan kännas jobbigt att inte veta om man kan kassera katetern på ett diskret sätt.  

Ännu en syssla att passa in

För vissa verkar det rörigt och tidskrävande och ännu en sak att tänka på i "livspusslet", som hindrar socialt liv och relationer, som är så viktiga för välbefinnandet. Många kvinnor tvivlar på om kateterisering passar in i en hektisk livsstil, med umgänge och arbete.

Rädsla för konceptet

Många kvinnor upplever känslor som skam, förlust av värdighet och låg självkänsla när de inte kan kissa på vanligt sätt. Vissa tycker att RIK verkar invasivt och smärtsamt, att det tar bort deras kvinnlighet och är förknippat med äldre personer.

Dessa rädslor är helt normala, men det är inte alltid vårdpersonalen pratar om dem. Om du känner igen dig i ovanstående, passa på att diskutera det med din läkare.

Välj din kateter med omsorg

 • Ge RIK en ärlig chans - det kommer att ge resultat!
 • Jämför olika alternativ - det är mycket viktigt att hitta en kateter som har ergonomisk kontroll, är hygienisk, diskret och lätt att slänga
 • Välj en kateter som passar din livsstil och dina behov – inte tvärtom
 • Och slutligen - en bra start är avgörande för att lyckas med Ren Intermittent Kateterisering. Be din vårdgivare om hjälp och stöd och välj rätt kateter .

Hur man väljer rätt kateter

När du är ny på självkateterisering är det viktigt att veta vad som skiljer olika katetrar åt och vad som kan passa bäst för just dig. Här hjälper vi dig välja rätt kateter.

Ren Intermittent Kateterisering (RIK)

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är det näst bästa sättet att tömma blåsan, det sätt som mest liknar det naturliga sättet att kissa. I det här avsnittet kan du titta på animationer för att förstå hela proceduren för RIK, ladda ner kateteriseringsinstruktioner och mera.