En holistisk syn på blås- och tarmdysfunktion med patienten i fokus ACCT Webbinarier

ACCT har hållits med både fysiska evenemang och digitala webbinarier. Här kan du bland annat titta på våra inspelningar från de senaste ACCT-webbinarierna. Här finns också webbinarier med flera andra intressanta teman så välkommen in och titta.

ACCT Webinar: Bäckenbottensmärta

key:global.content-type: Webbinarie

I det här webbinariet kommer du att få lära dig mer om vikten av att förstå symtomen på bäckenbottendysfunktion och hur de kan relatera till blås- och tarmproblem. I webbinariet kommer experter från olika discipliner att dela sina kunskaper och erfarenheter kring behandlingsalternativ, som lågvolymsirrigering och Ren Intermittent Kateterisering.

Urologen informerar om förstorad prostata

key:global.content-type: Webbinarie

En föreläsning samt frågor och svar om förstorad prostata med föreläsare Erik Sagen, överläkare inom urologi. Detta webbinarie är på svenska och passar för dig som vill veta mer om förstorad prostata, symtom och vilka behandlingar som finns.

ACCT Webbinarie: Transanal irrigering (TAI)

key:global.content-type: Webbinarie

I detta Webbinarie på diskuterar professorerna Jan Tack och Anton Emmanuel tillsammans med specialistsjuksköterskan Bev Collins hur Transanal Irrigering (TAI) kan bli ett alternativ för fler patienter och hur man kan förbättra adherence till terapin. Det här avsnittet är särskild intressant för den som vill veta mer om, eller lär ut TAI.

ACCT Webinar: En ny vinkel

key:global.content-type: Webbinarie

I detta webinar diskuterar vi några av de vanliga utmaningar som kvinnor kan ställas inför när de skall  börja med eller lever med Ren Intermitttent Kateterisering (RIK). Det här avsnittet är  intressant för alla som arbetar med kvinnosjukvård, och speciellt för den som lär ut Ren Intermittent Kateterisering (RIK).

ACCT Let´s Talk Science

key:global.content-type: Webbinarie

Det här är det första i en serie av tre ACCT Let's talk...webbinarier med syftet att på temat Advancing Continence Care Together utforska området från ett holistiskt perspektiv med hjälp av professorerna Annelie Brauner,Vikram Khullar och Niall Galloway. Det här avsnittet är särskilt intressant för den som vill fördjupa sig inom blås- och tarmskötsel med ett vetenskapligt fokus.

ACCT Let´s Talk Society

key:global.content-type: Webbinarie

Let’s Talk Society är det andra i en serie av tre ACCT Webbinarier och under detta webbinarie diskuterade våra talare Anne Cameron, Ilan Koppen och Roberta Motta hur blås- och tarmdysfunktion påverkar samhället både ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, barnets och familjens situation och sjuksköterskors synvinkel.

ACCT Let´s Talk Self

key:global.content-type: Webbinarie

Det här är den tredje och sista delen i webbinarie-serien Let’s Talk…inom ramen för Advancing Continence Care Together med ett holistiskt perspektiv, med de inbjudna talarna Anton Emmanuel, Jalesh Panicker och Colette Haslam. Det här avsnittet kan vara intressant för alla som är intresserade av blås-och tarmdysfunktion ur patientens perspektiv, och hur man kan få bort de tabun som kan finnas kring påverkan på sexualitet och intimitet vid neurologisk sjukdom.

Hållbarhet ur ett sjukvårdsperspektiv

key:global.content-type: Webbinarie

Ett webinar med fokus på hållbarhet. Klimatförändringarna är bland det mest akuta vi behöver ta tag i för vår framtid. Med ökad kunskap om hållbarhet, hoppas vi med hjälp av Nina Ekelund från Haga Initiativet ge er tankar och tips på hur vi alla kan hjälpas åt att göra en skillnad både på arbetet och privat.