När tarmen fungerar, fungerar tillvaron Intresserad av Navina™ Classic?

Ta kontrollen över din tarmtömning med Navina Classic: en innovativ TAI-lösning från Wellspect.

Vill du ha mer information om Navina Classic™?

Navina Classic har utvecklats i samarbete med användare och vårdpersonal för att göra TAI enklare och ett möjligt alternativ för ännu fler människor. En TAI-procedur med Navina Classic gör att du tryggt kan bestämma när och var du ska tömma tarmen, vilket ger dig en tryggare vardag med arbete, resor och sociala aktiviteter.