Wellspect i korthet

Vårt engagemang och våra värderingar är kärnan i vår verksamhet. De är centrala för vårt kontinuerliga arbete med nya innovationer så att vi kan göra en verklig skillnad varje dag för alla som behöver våra produkter och tjänster.

Wellspect i korthet

Wellspect är ett globalt MedTech-bolag verksamt inom kontinensvård. Vårt huvudkontor ligger i Sverige och vi har 1000 anställda, med verksamhet i 18 länder och distributörer runt om i världen.

Vårt uppdrag

Wellspect har som uppdrag att hjälpa personer som lider av blås- och tarmdysfunktion genom att tillhandahålla säkra och innovativa urologi- och tarmprodukter som gör det möjligt för människor att få vardagslivet att fungera och öka livskvalitén. 

Vår vision

Vi strävar passionerat efter att göra en verklig skillnad varje dag för alla som behöver våra produkter och tjänster. Att göra verklig skillnad för våra användare, våra kunder och samhället i stort är kärnan i det vi gör. Det genomsyrar allt vi gör i alla delar av företaget. 

 

Våra värderingar

Wellspect är ett företag med hjärta. Vi lyssnar noggrannt till vårt nätverk av användare. vårdpersonal och forskare för att hitta sätt att förbättra kontinensvården. Tillsammans kan vi hitta de mest relevanta och innovativa lösningarna.

Vår kultur

Det finns en specicell anda bland Wellspect-anställda, något som alla som arbetar med oss lägger märke till. Vi har skapat en kultur med teamkänsla, och nyckeln till det är att dela kunskap och hitta nya sätt att lösa utmaningar tillsammans.