Parkinsons sjukdom

Diagnosen debuterar oftast vid 55-60-årsåldern men Parkinsons kan också uppträda mycket tidigare. Orsaken till sjukdomen tros vara en kombination av miljöpåverkan och vissa genetiska faktorer, och den behandlas oftast med mediciner.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons är en progressiv neurologisk sjukdom. Hos personer med Parkinsons har en del av de celler i hjärnan som genererar dopamin slutat att fungera. Dessa celler behövs för att kontrollera fysisk rörelse och sinnesstämning. Sjukdomen blir värre över tid, men hur den förvärras och påverkas är olika från person till person - och det gäller även de olika symtomen.

Vid denna typ av neurologisk sjukdom resulterar signalerna mellan hjärnan och delar av matsmältningssystemet i långsammare passage av föda, minskad känsel i ändtarmen och kontroll av anus, vilket kan leda till förstoppning och avföringsläckage. Eftersom Parkinsons är en neurologisk sjukdom kan många - men inte alla - uppleva problem med urinblåsan i något skede av sjukdomen.

Symtom på Parkinsons sjukdom

Typiska symtom på Parkinsons är:

  • Motoriska funktionssymtom, såsom långsam rörelse, stelhet och skakningar
  • Icke-motoriska symtom, såsom problem med att svälja, tala, samt tömning av urinblåsan och tarmen. Dessa symtom kan förvärras ytterligare av nedstämdhet, nedsatt rörlighet/balans och dysfunktion i armar och ben

Blåsproblem vid Parkinsons sjukdom 

Personer med Parkinsons kan få precis samma problem med urinblåsan som alla andra, men några problem är vanligare: täta trängningar med eller utan urininkontinens och nocturi. Dessa symtom (och andra problem med blåsan som kan förekomma vid Parkinsons) kan bero på signalstörningar mellan hjärnan och urinblåsan. Inte alla som lider av Parkinsons får problem med urinblåsan. Men för dem som får det, kan symptomen bli värre med tiden.

Trängningsinkontinens brukar även kallas överaktiv blåsa. Personer som lider av överaktiv blåsa upplever att de får oönskade sammandragningar som är svåra att kontrollera. De kan känna ett behov av att behöva tömma blåsan omedelbart, utan förvarning, även om den inte är full. Överaktiv blåsa kan vara väldigt störande och en del lider även av urinläckage.

Nocturi betyder att man behöver gå upp för att kissa flera gånger per natt på grund av överaktiv blåsa. Det resulterar i att man vaknar, eller väter ner sängen. Störd sömn på grund av nocturi är ett av de vanligaste icke motoriska symtomen hos personer med Parkinsons.

Ren Intermittent Kateterisering kan vara ett behandlingsalternativ för att hantera dessa symtom, läs mer om det här.

Produkter för urinblåsan

Tarmproblem vid Parkinsons sjukdom

Förstoppning är det vanligaste tarmproblemet för personer med Parkinsons sjukdom. Anledningen är nedsatt rörlighet, långsammare rörelser och stela muskler orsakar en långsammare passage av tarminnehållet.

Parkinsons sjukdom kan också påverka förmågan att tugga och svälja mat, och det kan vara svårt att hålla en diet med tillräckligt fiberinnehåll för att hålla avföringen mjuk. Att svälja vätska kan också vara svårt, vilket i sin tur kommer att påverka avföringens konsistens. Mediciner, både läkemedel mot Parkinsons sjukdom och antidepressiva medel, kan förvärra förstoppningen. Svårigheter att upprätthålla en hälsosam livsstil och hålla sig aktiv kan öka risken för förstoppning.

Tarmirrigering är ett alternativ för att hantera tarmproblemen som du kan diskutera med din vårdkontakt och läsa mer om här

Produkter för tarmen

För vårdpersonal