Upphandling

Upphandlingar i Sverige

Som leverantör inom hälso- och sjukvårdssektorn lämnar Wellspect anbud i offentliga upphandlingar. Dessa bygger på att hälso- och sjukvårdssektorn måste kunna erbjuda ett sortiment av bästa kvalitet som tillgodoser användarnas behov utan att kostnaderna för samhället blir orimligt höga. Till följd av detta är leverantörerna konkurrensutsatta vid offentlig upphandling.

I ett anbud måste kravspecifikationen därför alltid stå i proportion till målet att säkerställa ett brett utbud för samtliga användare till rimliga kostnader och på lika villkor för konkurrerande leverantörer.

Utbudet bör därför utformas på ett sådant sätt att kliniskt testade produkter av högsta kvalitet främjas. Produkterna måste också ha en design och funktioner som möjliggör användarvänlig hantering för att säkerställa en hög grad av användning av den förskrivna behandlingen.

I slutändan handlar erbjudandet om patientens bästa för samhällets bästa. Därför är det viktigt att ställa rätt krav i upphandlingen så att du kan välja den bästa lösningen för ändamålet. Om kraven formuleras på bästa sätt får både förskrivare och patienter en högre livskvalitet med mindre belastning på vårdsektorn och ett optimalt hälsoekonomiskt resultat, det vill säga den bästa långsiktiga samhällsekonomiska avkastningen på hälsoinvesteringar.

Mer information om inköp av inkontinensprodukter och hur man säkerställer ett brett sortiment som täcker användarnas behov och vård på bästa sätt, med särskilt fokus på Wellspects produkter, hittar du i vår upphandlingsguide.

Kontakta din lokala Wellspect-representant eller vår kundtjänst så att vi kan skicka dig en kopia.

Kontakta Wellspect - Wellspect