Hållbarhet

Att göra skillnad på riktigt – nu och för framtiden

Hållbarhet på Wellspect

Vårt hållbarhetsarbete omfattar tre huvudsakliga fokusområden, bland annat minskning av vårt miljöavtryck, god hälsa och välbefinnande och slutligen en säker, engagerad och inspirerande arbetsplats.

Evidensbaserad hållbarhetsresa

Som ett ansvarsfullt företag anser vi att alla hållbarhetsanspråk måste vara evidensbaserade. Vi har etablerat tvärfunktionella grupper för att nå de mål vi har satt upp inom olika områden. Vi följer och rapporterar också om våra framsteg i årliga hållbarhetsrapporter. Ikonerna nedan representerar en ögonblicksbild av några av de ämnen som tas upp i dessa rapporter.