Att hitta rätt behandling vid blåstömningsproblem Behandling vid blåstömningsproblem

Vad är kateterisering?

En tappningskateter används för att tömma urinblåsan när den inte kan tömmas på vanligt sätt. Denna procedur kallas kateterisering och kan vara nödvändig under och efter en operation eller under sjukhusvistelse.

Det används också som en daglig rutin av många människor med någon form av blåsdysfunktion orsakad av en annan sjukdom, som t.ex ryggmärgsskada, ryggmärgsbråck (spina bifida), multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, diabetes, stroke eller inkontinens mm.

Olika typer av katetrar

Det finns olika typer av katetrar, och här kan du läsa mer om de katetrar som finns tillgängliga och hur de används.

Hitta din behandling