Officially CPD certified learning materials

Go to wellspect.com

Utbildning

Ett utbildningsverktyg för all vårdpersonal som vill utveckla, bredda eller fördjupa sin kunskap kring behandling av blås- och tarmdysfunktion. Utbildningsmaterialet är CPD-certifierat. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

Hitta en kategori och utbildningsmaterial som möter ditt utbildningsbehov

Utveckla och öka din kunskap och kompetens med hjälp av litteratur, webbinarier och nedladdningsbart material. Allt utbildningsmaterial är CPD-certifierat.

Utbildningsmaterial

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion.

Upptäck Navina som alternativ vid behandling av tarmdysfunktion

Det finns olika behandlingsalternativ vid förstoppning, avföringsinkontinens och tidskrävande tarmskötsel beroende på individuella behov och graden av symtom.

  • CPD-certifierat material

    key:global.content-type: Utvalt Artikel

    Alla våra artiklar är certifierade och följer de riktlinjer som finns för CPD.