Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

20 Artiklar

Undervisa
 1. Webbinarie autonom dysreflexi (AD)

  key:global.content-type: Webbinarie

  Bev Collins, klinisk sjuksköterska på Wellspect, förklarar vad autonom dysreflexi (AD) är, talar om några av de viktigaste orsakerna eller utlösarna till detta syndrom och vilka symtomen på AD är.

 2. Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

  key:global.content-type: Webbinarie

  Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

 3. Demo av Navina Irrigeringssystem

  key:global.content-type: Webbinarie

  I de här korta demonstrationsfilmerna visar vi hur användarvänliga produkterna är och hur enkelt det är att montera och ta isär Navina Irrigeringssystem. Med Navina Irrigeringssystem finns det alltid en lösning som passar patientens behov.

 4. UVI - hur uppstår de?

  key:global.content-type: Webbinarie

  Urinvägsinfektioner är komplexa och involverar flera processer samt många olika riskfaktorer. Den mest vanliga bakterien som orsakar UVI är i cirka 90% av fallen Escherichia coli (E. coli). Den här animeringen visar steg för steg hur en UVI uppstår.

 5. Webinarie bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Video

  I det här webinariet kommer du att få höra höra fysioterapeuten , (MCSP., MSc., MPOGP) Julia Herbert prata om bäckenbottendysfunktion, de associerade symtomen och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

 6. Hur multipel skleros påverkar blåsan

  key:global.content-type: Webbinarie

  Kortfilmer som svarar på vanliga frågor från personer med multipel skleros (MS) om blåsdysfunktion. Dessa filmer riktar sig till personer med MS och använder språk och förklaringar som du kan ha särskilt användbart när du diskuterar med någon som har MS eller bryr sig om någon med MS.

 7. Förstorad prostata - symtom och behandling

  key:global.content-type: Webbinarie

  I detta webbinarie och de 3 filmerna kan du höra Erik Sagen, överläkare urologi, berätta om förstorad prostata, symtom och behandlingar.

 8. Översikt avföringsinkontinens

  key:global.content-type: Artiklar

  Detta är en översikt över orsaker, förekomst och behandling av avföringsinkontinens.

Visar 12 av 20 Artiklar