Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

25 Artiklar

Undervisa
 1. Hur kateterns egenskaper påverkar risken för urinvägsinfektioner

  key:global.content-type: Video

  I den här informativa korta videon (ca 5 minuter) gör Susanne Vahr, legitimerad sjuksköterska och senior forskare med nästan 30 års erfarenhet inom urologi, en djupdykning i komplexiteten bakom urinvägsinfektioner (UVI).

 2. Ytan är viktig

  key:global.content-type: Artiklar

  För dem som förlitar sig på intermittent kateterisering är det viktigt att minimera obehaget. I den här korta videon får du lära dig mer om vetenskapen bakom en smidigare kateteriseringsupplevelse.

 3. TAI – A Solution for Constipation and Fecal Incontinence

  key:global.content-type: Webbinarie

  Constipation and fecal incontinence are bothersome symptoms of bowel dysfunction, often more common than talked about. Management of these symptoms is complex and conservative methods do not always improve them.

 4. Bladder and Bowel Problems in MS Patients

  key:global.content-type: Webbinarie

  Clinical Nurse Specialist, Liam Rice addresses key questions around Bladder and bowel management in MS

 5. How Multiple Sclerosis Affects the Bladder

  key:global.content-type: Webbinarie

  Short films which answer common questions asked by people with Multiple Sclerosis (MS) about bladder dysfunction. These films are aimed at people with MS and uses language and explanations that you may find particularly useful when having discussions with someone who has MS or cares for someone with MS.

 6. Webbinarie autonom dysreflexi (AD)

  key:global.content-type: Webbinarie

  Bev Collins, klinisk sjuksköterska på Wellspect, förklarar vad autonom dysreflexi (AD) är, talar om några av de viktigaste orsakerna eller utlösarna till detta syndrom och vilka symtomen på AD är.

 7. Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

  key:global.content-type: Webbinarie

  Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

 8. Demo av Navina Irrigeringssystem

  key:global.content-type: Webbinarie

  I de här korta demonstrationsfilmerna visar vi hur användarvänliga produkterna är och hur enkelt det är att montera och ta isär Navina Irrigeringssystem. Med Navina Irrigeringssystem finns det alltid en lösning som passar patientens behov.

 9. UVI - hur uppstår de?

  key:global.content-type: Webbinarie

  Urinvägsinfektioner är komplexa och involverar flera processer samt många olika riskfaktorer. Den mest vanliga bakterien som orsakar UVI är i cirka 90% av fallen Escherichia coli (E. coli). Den här animeringen visar steg för steg hur en UVI uppstår.

 10. Webinarie bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Video

  I det här webinariet kommer du att få höra höra fysioterapeuten , (MCSP., MSc., MPOGP) Julia Herbert prata om bäckenbottendysfunktion, de associerade symtomen och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

Visar 12 av 25 Artiklar