Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

Viktiga aspekter att tänka på för att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

Titta på denna animation som visar de optimala förutsättningarna för skonsam kateterisering för att undvika komplikationer som UVI.

 

Ämnen