Kurser

Våra kurser

För att underlätta ditt lärande har vi ställt samman fördjupande artiklar och annat utbildningsmaterial för olika ämnen kring behandling av blås- och tarmdysfunktion under olika teman. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

Bäckenbottendysfunktion

key:global.content-type: Kurs

Denna kurs hjälper dig att utveckla dina kunskaper om bäckenbottendysfunktion, symtom, riskfaktorer och hantering av symtom från blåsa och tarm.

Blås- och tarmdysfunktion vid ryggmärgsskada

key:global.content-type: Kurs

I den här kursen har vi samlat material kring hur en ryggmärgsskada påverkar blåsa och tarmfunktionen och vilka behandlingar som finns att tillgå, med fokus på hur Ren Intermittent Kateterisering (RIK) och transanal irrigering (TAI) fungerar och hur det hjälper dina patienter.

Att lära ut Ren Intermittent Kateterisering (RIK)

key:global.content-type: Kurs

I den här kursen får du grunderna för att lära ut RIK. Du kommer lära dig om urinblåsans funktion, urinvägarnas anatomi och fysiologi, behandlingsalternativ vid ofullständig blåstömning och ett webbinarie där du får grundläggande informationen hur du lär ut RIK och varför valet av rätt kateter är viktigt.

Hantering av urinblåsa och tarm hos barn

key:global.content-type: Kurs

Kunskaps- och undervisningsmaterial, utvecklat för vårdpersonal och vårdnadshavare till barn som skall lära sig RIK och TAI

Blås- och tarmdysfunktion vid MS

key:global.content-type: Kurs

Den här kursen tar upp hur MS kan påverka urinblåsan och tarmen. Den ger dig även kunskap och expertutlåtanden kring behandling av blås- och tarmdysfunktion vid MS.

Kom igång med Transanal Irrigering (TAI)

key:global.content-type: Kurs

Från grundläggande kunskaper hela vägen till full förståelse för hur terapin och proceduren fungerar. Målet är att förse dig med den kunskap du behöver för att kunna utbilda och stödja kollegor eller patienter om terapin.

Alla katetrar är inte likadana

key:global.content-type: Kurs

Genom den här korta kursen kan du få ökad förståelse för hur viktigt det är att välja rätt kateter för ren intermittent kateterisering vid långtidsanvändning.

Urinvägsinfektioner

key:global.content-type: Kurs

Fördjupa dina kunskaper om vanliga orsaker, symtom, stadium av utveckling av UVI, nya forskningsrön kring urinvägshälsa och förebyggande av UVI.