Officially CPD certified learning materials

Go to wellspect.com

Kurser

Våra kurser

För att underlätta ditt lärande har vi ställt samman fördjupande artiklar och annat utbildningsmaterial för olika ämnen kring behandling av blås- och tarmdysfunktion under olika teman. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.