Bildbank för dig som lär ut RIK till barn

Här finns ett urval bilder för att skräddarsy RIK-instruktioner så att de passar till varje enskilt barn. Målet är att varje barn ska kunna utföra RIK självständigt. Vi hoppas att bilderna ska vara till stor hjälp för att lära barn att självständigt kateterisera sig med en LoFric-kateter.

Bilder - Anna

Vi har samlat ett urval bilder för att hjälpa flickor att lära sig att kateterisera sig självständigt. Klicka vidare till nästa sida och välj de bilder som passar din patient. Ladda sedan ner dem så du kan placera dem i mallen.

Se alla bilder (Anna) key:global.opens-in-new-window