Multipel skleros (MS)

Vad är MS och hur påverkar det urinvägarna och tarmen?

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar av misstag myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet och säkerställa en smidig överföring av kommunikation mellan hjärnan och kroppen.

Man räknar med att fler än 2.3 miljoner människor i världen lever med MS och dess komplikationer, behandling kan hjälpa och påverka sjukdomens utveckling och hanterar symtomen.

Graden av symtom varierar från individ till individ, upp till 95% lider av blåsproblem och inkontinens. (Peyronnet et al. Recensioner i urologi 2019). Påverkan på tarmen är också vanligt och drabbar upp till 70% av personer med MS (Preziosi et al. Degenerativ neurologisk och neuromuskulär sjukdom 2018). Förstoppning och/eller avföringsinkontinens kan vara ett av de första symtomen på MS. Det finns lösningar som hjälper.

Varför påverkar MS urinblåsan och tarmen?

Ryggmärgen spelar en central roll för blås- och tarmfunktionen. När MS skadar myelinet, går signalerna mellan hjärnan och den del av ryggmärgen som kontrollerar blåsa och tarm inte alltid fram, vilket resulterar i blås- och tarmdysfunktion.

Det område i centrala nervystemet som kontrollerar urinvägarna sitter i nedre delen av hjärnan och nedre delen av ryggmärgen. Signaler mellan hjärnan och urinvägarna överförs via nerverna i ryggmärgen.

  • Ärrbildning kan leda till förändrade eller avbrutna nervsignaler
  • Skadade nervbanor - nervsignalerna når inte fram
  • Sämre kontroll över nervsignaler och muskelkoordination leder till antingen underaktivitet eller överaktivitet i blåsväggens muskulatur.

Tarmfunktionen kontrolleras av hjärnan och ryggmärgen, tillsammans med tarmens eget nervsystem: det enteriska nervsystemet, som koordinerar tarmrörelser, sekret och upptag av innehållet i tarmen. Tarmdysfunktion vid MS liknar den vid ryggmärgsskador och kallas för neurogen tarmdysfunktion (NBD). De exakta mekanismerna kring NBD vid MS är inte helt kända, men ärrbildning i hjärnan och ryggmärgen har visat sig kunna orsaka:

  • Fördröjda nervsignaler till analsfinktern
  • Problem med muskelkoordinationen som orsakar svårigheter att tömma tarmen
  • Förlorad viljetyrd kontroll av tarmtömningen

NBD orsakar förstoppning, avföringsinkontinens och/eller att det tar lång tid att få ut avföringen. Förstoppning kan också försvåra blåstömningen och kan leda till ökad frekvens av urinvägsinfektioner. Det är inte bara skador på nervsignalerna som påverkar tarmfunktionen vid MS, mediciner och nedsatt rörlighet kan också ha påverkan på tarmfunktionen.

 

Vad är MS?

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet, och orsakar problem med överföring av kommunikation mellan hjärnan och resten av kroppen. Sjukdomen kan ibland ge permanenta skador på eller försämring av nervcellerna. Kroppen kan till viss del reparera skadorna på myelinvävnaden, men inte helt och hållet. Det ger upphov till skador och ärrbildning (skleros), och det är därifrån namnet Multipel Skleros kommer.

Vem drabbas av MS?

Orsaken till MS är inte helt klarlagd, men det finns vissa faktorer som kan öka risken eller utlösa sjukdomen. MS kan drabba alla åldersgrupper, men de första symtomen brukar vanligtvis ge sig till känna hos personer mellan 20 och 40 är. En låg exponering av vitamin D och solljus har visat sig öka risken för att utveckla MS. Det kan förklara varför människor i Nordeuropa löper störst risk att utveckla MS, jämfört med övriga världen.

Andra faktorer som korrelerar med en ökad risk är övervikt, rökning, inflammatoriska sjukdomar och ett antal olika virus.

Kvinnor löper upp till tre gånger så hög risk att utveckla MS jämfört med män. Risken för MS i den allmänna populationen är 0,5% men ökar till 1% om en förälder eller syskon har sjukdomen

Vilka är symtomen på MS?

Symtom vid ett skov utvecklas ofta under 24 till 48 timmar, kvarstår några dagar upp till några veckor och förbättras sedan med ungefär 80 till 100%. Vanliga fysiska symtom kan vara synrubbningar, muskelsvaghet, känselbortfall samt stelhet och/eller spasticitet.

Studier visar att upp till 95% av MS-patienterna riskerar att drabbas av blåsrubbning och ungefär 70% av förstoppning och/eller avföringsläckage. Genom ökad kunskap om behandlingsalternativ och lindring av symtom kan man förbättra livskvalitén avsevärt.

Vilka behandlingar finns tillgängliga för MS?

Det finns inget botemedel mot sjukdomen, men det finns behandlingar som förbättrar återhämtningen efter ett skov, bromsar utvecklingen av sjukdomen och lindrar symtomen. Det bästa man kan göra som MS-patient är att hitta ett multidisciplinärt team som kan hjälpa till att följa och hantera sjukdomen. Det finns många behandlingsalternativ som hjälper dig leva ett bra liv. Längre ner i den här texten får du mer information om tillgängliga lösningar som kan hjälpa dig ta kontroll över din blåsa och tarm.

 

Ta kontroll över urinblåsan och tarmen

För vårdpersonal