Multipel skleros och blåsfunktion

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Alla personer har inte samma symtom.

 

AID0005210

Vid MS attackerar kroppens immunförsvar av misstag myelinvävnaden, vars funktion är att skydda nervfibrerna i centrala nervsystemet och säkerställa en smidig överföring av kommunikation mellan hjärnan och kroppen. Dessa attacker skadar den skyddande myelinvävnaden (s.k. demyelinisering) och nervcellerna, så att kommunikationen inte kan överföras korrekt.

Skador eller ärrbildning (skleros) kan uppstå i olika delar av det centrala nervsystemet. Vilka symtom som uppträder beror till stor del på var skadan uppstår och kan variera väldigt mycket mellan individer. Vanliga fysiska symtom är synrubbningar, balanssvårigheter och yrsel, trötthet, blås-tarmdysfunktion samt stelhet och/eller spasticitet.

MS kan orsaka olika typer av blås- och tarmproblem. Dessa problem är ofta förknippade med dysfunktion i de nedre extremiteterna, vilket innebär att rörlighetsproblem ofta åtföljs av ytterligare problem med urin- och avföringskontinens.

Blåsdysfunktion

När nervbanorna blir skadade blir det svårare att överföra signaler mellan hjärnan och den del av ryggmärgen som styr urinvägarna. MS påverkar urinblåsans lagring och tömning. Nervskadan kan resultera i en överaktiv blåsa. Överaktiv blåsa är en vanlig följd av nervskadorna, vilket innebär täta trängningar och okontrollerbara behov av att tömma blåsan trots att den inte är full.

Ofullständig tömning av urinblåsan eller bristande koordination vid tömning, s.k. dyssynergi mellan detrusormuskeln (blåsmuskeln) och sfinktern, kan uppstå. Bäckenbottenmuskulaturen och sfinktern runt urinröret drar spontant ihop sig under tömning. Detta gör att urinröret stängs så att urinblåsan inte töms ordentligt. Blåsmuskeln och sfinktern kan bli svaga, vilket kan leda till en blandning av problem till exempel överrinningsinkontinens.

Eftersom det inte går att förutsäga sjukdomsförloppet vid MS kan blåsfunktionen också variera och vara mer problematisk under vissa perioder och relativt problemfri under andra. Det är dock ändå mycket viktigt att konsekvent behandla blåstömningsbesvär, eftersom resturin kan leda till urinvägsinfektioner.

Tarmdysfunktion

Förstoppning, diarré och förlust av kontroll är de vanligaste tarmproblemen vid MS.

Eftersom tarmarna styrs via samma nervbanor som urinvägarna kan även de påverkas av MS. Störningen av kommunikationen mellan hjärnan och olika delar av matsmältningssystemet orsakar problem med långsammare passage av mat genom tarmkanalen, minskad känsel i ändtarmen och minskad kontroll av ändtarmsöppningens muskler, vilket kan leda till problem som förstoppning och inkontinens.

Blås- och tarmdysfunktion

Både urinblåsans och tarmens funktion påverkas av skador på nervbanorna i det centrala nervsystemet, och symtomen kan ha ett visst bakomliggande samband. Blås- och tarmdysfunktion uppträder ofta tillsammans. I många fall med samverkande symtom, vilket har en stor påverkan på livskvaliteten. Om urinblåsans symtom blir värre, kan också tarmens symtom förvärras. De behandlas sällan tillsammans, även om det skulle kunna vara en fördel för resultatet.

Ladda ner ytterligare material nedan.

Ämnen