Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

19 Artiklar

Dysfunktion
 1. Scientific review of neurogenic bowel dysfunction

  key:global.content-type: Artiklar

  Defecation disorders are common in conditions affecting the nervous system, such as spinal cord injury, multiple sclerosis, spina bifida and severe Parkinson’s disease, and have great impact on self-esteem, personal relationships and social life.1,2 Severity of the disorder often correlates to quality of life2 which is why improving bowel function is rated among the highest priorities among affected patients.3,4 Transanal Irrigation (TAI) offers a good, non-invasive, treatment alternative for these patients.

 2. Scientific review of fecal incontinence

  key:global.content-type: Artiklar

  Fecal incontinence (FI) means involuntary loss of rectal content such as solid and liquid stool, mucus or flatus. FI is not a diagnosis but a symptom. It is considered a stigmatizing condition, and fear of having an accident in public restricts the social and working life for those who experience it. Although there are many treatment options, their long-term efficacy is poorly investigated.

 3. Urinvägsinfektioner – ett besvärligt problem

  key:global.content-type: Artiklar

  Urinvägsinfektioner är ett besvärligt problem som kan ha en mycket negativ inverkan på livskvalitén för många patienter. Det kan också leda till njurskador och sepsis, ett livshotande tillstånd.

 4. Översikt avföringsinkontinens

  key:global.content-type: Artiklar

  Detta är en översikt över orsaker, förekomst och behandling av avföringsinkontinens. Tarmkontinens är en grundläggande förutsättning för livskvalitet.

 5. Hur multipel skleros påverkar tarmen

  key:global.content-type: Webbinarie

  Kort film om tarmdysfunktion hos personer med MS. Intervju med Bev Collins, Specialistsjuksköterska på Wellspect

 6. Tarmdysfunktion - översikt

  key:global.content-type: Artiklar

  Tarmdysfunktion är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Det kan finnas en neurologisk sjukdom i ryggradens/hjärnans nervbanor som påverkar tarmkontrollen eller en obstruktion, men för vissa patienter finns det inga underliggande medicinska skäl till att tarmen inte fungerar.

 7. Förstoppning

  key:global.content-type: Artiklar

  Förstoppning är ett av de vanligaste symtomen och kan klassificeras enligt orsaken till symtomen som primär och sekundär förstoppning.

 8. Avföringsinkontinens

  key:global.content-type: Artiklar

  Avföringsinkontinens är det symtom som rankas som det mest besvärande för patienten. Avföringsinkontinens är också det mest underrapporterade på grund av att ämnet är tabubelagt och svårt för patienten att prata om.

 9. Low Anterior Resection Syndrome (LARS)

  key:global.content-type: Artiklar

  Low Anterior Resection är en operation för att ta bort cancer i ändtarmen. Den del av ändtarmen som är drabbad av tumören avlägsnas och den återstående delen av ändtarmen återansluts till tjocktarmen. Operationen räddar sfinktern vid upp till 90 % av de kirurgiska ingreppen och gör att man kan undvika en permanent kolostomi.

 10. Multipel skleros (MS) och tarmfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Alla patienter får inte samma symtom.

 11. Urinvägsdysfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Sjukdom, åldrande eller skada kan leda till förlust av kontrollen av urinvägarna och påverka urinblåsans förmåga att lagra och tömma urin.

Visar 12 av 19 Artiklar