Rectocele

En rectocele är en utbuktning i den främre eller bakre rektala väggen, där avföring kan fastna vilket resulterar i ofullständig tömning.

Symtom på rectocele

Rectocele eller bakre vaginal prolaps är ett vanligt tillstånd hos kvinnor, där ändtarmen skjuter framåt in i den bakre väggen i slidan och orsakar en utbuktning inuti slidan. Avföringen kan fastna där, vilket gör det svårt att tömma tarmen helt och som också gör det svårt att tömma urinblåsan. Problem med urinblåsan kan påverkas av ett rektocele antingen som urinretention genom blockering av urinröret eller som urininkontinens vid rectocele ihop med ett cysotcele eller prolaps av urinblåsan. Andra symtom på rectocele kan vara avföringsinkontinens, behov av självplockning, bäcken- eller rektal smärta och sexuell dysfunktion.

Orsak till rectocele

Incidensen av rectocele är inte känd, siffrorna varierar i olika studier från 20-80% beroende på befolkning, till exempel visade en studie att 40% av kvinnorna som hade genomgått flera förlossningar hade asymptomatiska rectoceles. Ett rectocele orsakas av långvarigt tryck på bäckenbotten och riskfaktorer inkluderar graviditet och vaginal förlossning, fetma, kronisk förstoppning och hög ålder. Kronisk hosta eller bronkit kan också orsaka tryck på bäckenbottenområdet och öka risken för en rectocele.

Symptomen på ett rectocele påverkar livskvaliteten och ett rectocele kan öka risken för rektal prolaps.

Rektal prolaps och enterocele

Rektal prolaps liknar, men är inte samma som, ett rectocele. En prolaps av ändtarmen utvecklas från alltför överdriven ansträngning över tid som leder till svaghet i bäckenbottenmusklerna och bindvävsskada inklusive nervskada och neuropati. Detta resulterar i sin tur i nedsatt kraft vid tarmtömning. Rektal prolaps, även kallad rektal procidentia, kan delas in i olika stadier av progression. I ett tidigt skede blir ändtarmen dåligt fäst men stannar i kroppen för det mesta. Detta stadium kallas mukosal prolaps, eller partiell prolaps, vilket innebär att endast den inre slemhinnan i ändtarmen (rektal slemhinna) sticker ut från anus. I det senare skedet, när ändtarmen blir mer prolaps, kan ligament och muskler försvagas till den grad att en stor del av ändtarmen sticker ut från kroppen genom anus. Detta stadium kallas fullständig prolaps, och är det som är mest vanligt. Ursprungligen kan ändtarmen skjuta ut och dra sig tillbaka beroende på personens rörelser och aktiviteter. Men om tillståndet går obehandlat kan ändtarmen skjuta ut oftare eller till och med permanent.

Det finns flera riskfaktorer till rektal prolaps som t.ex långvarig förstoppning eller diarré, förlossning, stora hemorrojder samt anatomiska defekter i bäckenbotten som rectocele, cystocele och enterocele.

Ett enterocele är när tarmarna (tunntarmen) sticker ut genom defekt eller svag vävnad som orsakar symtom som täta trängningar, dvs "måste gå, måste gå igen". Det finns 4 typer av enterocele baserat på orsaken till utbuktningen som kan bero på antingen kontinuerligt tryck (kronisk hosta / extrem träning), graviditet / förlossning / östrogenförlust, tidigare kirurgi i bäckenbotten eller en medfödd missbildning.

Behandling av rectocele

Symtomen från ett rectocele kan oftast behandlas med icke-kirurgiska alternativ som medicinsk behandling, livsstilsförändring,  bäckenbottenträning eller transanal irrigering. Transanal irrigering kan minska symtomen på rectocele genom att använda en låg volym (<250 ml) vatten för att underlätta en fullständig tömning av ändtarmen.

Ämnen