Vad är TAI?

Transanal irrigering, förkortad TAI, även benämnd retrograd, rektal eller anal irrigering, vilka alla innebär en minimalt invasiv teknik för att tömma tarmen.

Retrograd irrigering är ett brett begrepp som kan användas för alla irrigeringar genom rektum och är motsatsen till antegrad irrigering som kräver kirurgi för att instillera vatten direkt i tjocktarmen.

AID0054349

TAI är en effektiv terapi för tarmtömnng som innebär att man instillerar upp till 1500 ml ljummet vatten via rektum in i ändtarmen, ända till den hepatiska flexuren (via nedåtgående och tvärgående tjocktarm). Vattenvolymen som behövs är individuell och patienten skall följa instruktionerna från sin vårdgivare. Vattenvolymen kan justeras beroende på irrigeringens resultat. Vattnet skapar peristaltiska rörelser i tjocktarmen. Vattnet hålls kvar i tarmen antingen med hjälp av en kona eller, när en rektalkateter används, en ballong som fungerar som en plugg för att hindra vattnet från att rinna ut. Tarminnehållet töms ut tillsammans med vattnet när ballongen töms eller konan tas bort.

AID0046820
 

TAI är en underhållsterapi och inte ett botemedel. Regelbunden användning av TAI förhindrar avföringsläckage. TAI tömmer ändtarmen och den distala delen av tjocktarmen effektivt från avföring och det tar cirka 2 dagar innan ny avföring når ändtarmen.

Det finns en mängd klinisk evidens på fördelarna med TAI. Förutom att den reducerar de kliniska symtomen på förstoppning och avföringsinkontinens, ger den följande fördelar:

  • förbättrad livskvalitet
  • mindre tid som går åt till tarmskötsel
  • mindre gasbildning
  • förebyggande av inkontinens
  • skyddar den känsliga huden kring analöppningen
  • färre urinvägsinfektioner

TAI är en enkel terapi för behandling av tarmdysfunktion när inte förändringar av kost/livsstil eller behandling med läkemedel har hjälpt. TAI är en reversibel terapi som har visat sig minska behovet av mer invasiva terapier som till exempel neuromodulering och stomioperation. När en fungerande procedur med TAI har etablerats för patienten, kommer den att vara fortsatt effektiv även på lång sikt.

Ladda ner ytterligare material

Ämnen