Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

53 Artiklar

Tarm
 1. Tricks of the Trade – Transanal Irrigation

  key:global.content-type: Webbinarie

  Safety is always important and that includes insight on what may happen when you perform transanal irrigation (TAI). Bowel perforation is a severe but rare risk with TAI that is important to be aware of.

 2. TAI – A Solution for Constipation and Fecal Incontinence

  key:global.content-type: Webbinarie

  Constipation and fecal incontinence are bothersome symptoms of bowel dysfunction, often more common than talked about. Management of these symptoms is complex and conservative methods do not always improve them.

 3. Bladder and Bowel Problems in MS Patients

  key:global.content-type: Webbinarie

  Clinical Nurse Specialist, Liam Rice addresses key questions around Bladder and bowel management in MS

 4. Webbinarie autonom dysreflexi (AD)

  key:global.content-type: Webbinarie

  Bev Collins, klinisk sjuksköterska på Wellspect, förklarar vad autonom dysreflexi (AD) är, talar om några av de viktigaste orsakerna eller utlösarna till detta syndrom och vilka symtomen på AD är.

 5. Vad är Cauda Equina-syndrom?

  key:global.content-type: Artiklar

  Lär dig mer om vilka symtom cauda equina-syndrom innebär, hur det påverkar blåsa och tarmoch hur man hanterar blås- och tarmproblem vid cauda equina.

 6. Demo av Navina Irrigeringssystem

  key:global.content-type: Webbinarie

  I de här korta demonstrationsfilmerna visar vi hur användarvänliga produkterna är och hur enkelt det är att montera och ta isär Navina Irrigeringssystem. Med Navina Irrigeringssystem finns det alltid en lösning som passar patientens behov.

Visar 12 av 53 Artiklar