Vanliga utmaningar kring blås- och tarmskötsel vid ryggmärgsskada

Hur man hanterar blås- och tarmskötseln efter en ryggmärgsskada: Råd från en expert

I den här videoserien kan du lyssna till Debbie Green, chef och ryggmärgsskadespecialist, på Spinal Injuries Association (SIA), Storbritannien, när hon berättar om vanliga problem kring blås- och tarmskötsel, vilka utmaningar som kan uppstå vid överföringen till en icke-specialiserad vårdmiljö och vilken inverkan detta kan ha.

Debbie tar också upp frågan om vad som kan göras för att hjälpa patienter med en ryggmärgsskada att bli mer säkra på sin blås- och tarmskötsel när ny vårdpersonal involveras för att hjälpa dem.

Användbart material som är tillgängligt för dig finns på:
ISCoS – Internationella Ryggmärgssällskapet
www.elearnsci.org

SIA – Ryggmärgsskadeföreningen
www.spinal.co.uk

Ämnen