Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

50 Artiklar

Urinblåsa
 1. Vad är Cauda Equina-syndrom?

  key:global.content-type: Artiklar

  Lär dig mer om vilka symtom cauda equina-syndrom innebär, hur det påverkar blåsa och tarmoch hur man hanterar blås- och tarmproblem vid cauda equina.

 2. Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

  key:global.content-type: Webbinarie

  Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

 3. UVI - hur uppstår de?

  key:global.content-type: Webbinarie

  Urinvägsinfektioner är komplexa och involverar flera processer samt många olika riskfaktorer. Den mest vanliga bakterien som orsakar UVI är i cirka 90% av fallen Escherichia coli (E. coli). Den här animeringen visar steg för steg hur en UVI uppstår.

 4. Risk Factors for Recurrent Urinary Tract Infection in Children

  key:global.content-type: Artiklar

  Recurrent UTIs in children with neurogenic bladders constitute high risk of leading to severe kidney damage and need to be an area of attention. This study is useful in determining treatments and proactive measures for preventing recurrent UTIs.

 5. RIK och TAI kan hjälpa patienter med bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Bäckenbottendysfunktion är vanligt, men det är sällan något man pratar om. I den här artikeln kan du lära dig mer om grundläggande bäckenbottenanatomi och få en beskrivning av symtom och olika behandlingsalternativ, som kan laddas ner och delas ut till dina patienter.

 6. Cystocele

  key:global.content-type: Artiklar

  Prolaps betyder "att falla ur sin plats". Bäckenorganprolaps uppstår när vaginala väggar, livmoder eller båda förlorar sitt normala stöd och faller ur sin plats. Andra närliggande bäckenorgan, såsom urinblåsan eller tarmen, kan vara påverkade och även "släppa" från sin normala position i kroppen. Cystocele är den vanligaste typen av bäckenorganprolaps.

  CID60142
 7. Bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Bäckenbottendysfunktion är ett brett spektrum av symtom och anatomiska förändringar relaterade till onormal funktion av strukturerna inom bäckenbottenkomplexet, vilket inkluderar den stödjande fibrösa vävnaden som kallas fascia, blod- och nervtillförseln och i synnerhet bäckenbottenmuskulaturen.

 8. Webinarie bäckenbottendysfunktion

  key:global.content-type: Video

  I det här webinariet kommer du att få höra höra fysioterapeuten , (MCSP., MSc., MPOGP) Julia Herbert prata om bäckenbottendysfunktion, de associerade symtomen och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

 9. Scientific Review of Reuse vs Single-Use Catheters

  key:global.content-type: Artiklar

  A surprisingly high number of patients reuses catheters intended for single-use every day putting them at risk for unnecessary complications. Single-use hydrophilic catheters for intermittent catheterization lower the risk for short- and long-term complications and are a convenient and preferred choice for many patients.

Visar 12 av 50 Artiklar