Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

59 Artiklar

Urinblåsa
 1. Hur kateterns egenskaper påverkar risken för urinvägsinfektioner

  key:global.content-type: Video

  I den här informativa korta videon (ca 5 minuter) gör Susanne Vahr, legitimerad sjuksköterska och senior forskare med nästan 30 års erfarenhet inom urologi, en djupdykning i komplexiteten bakom urinvägsinfektioner (UVI).

 2. Ytan är viktig

  key:global.content-type: Artiklar

  För dem som förlitar sig på intermittent kateterisering är det viktigt att minimera obehaget. I den här korta videon får du lära dig mer om vetenskapen bakom en smidigare kateteriseringsupplevelse.

 3. Bladder and Bowel Problems in MS Patients

  key:global.content-type: Webbinarie

  Clinical Nurse Specialist, Liam Rice addresses key questions around Bladder and bowel management in MS

 4. How Multiple Sclerosis Affects the Bladder

  key:global.content-type: Webbinarie

  Short films which answer common questions asked by people with Multiple Sclerosis (MS) about bladder dysfunction. These films are aimed at people with MS and uses language and explanations that you may find particularly useful when having discussions with someone who has MS or cares for someone with MS.

 5. Benign Prostatic Hyperplasia

  key:global.content-type: Artiklar

  Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a leading diagnosis among males. Approximately 100,000 men are treated with transurethral prostate (TURP) surgery each year, making it one of the most common surgical procedures in the United States and several other countries.

 6. LoFric - as little environmental impact as possible

  key:global.content-type: Artiklar

  At Wellspect HealthCare we take our environmental responsibility seriously. We continuously work to minimize the environmental impact related to our products. We ensure that proper materials are used and all applicable production requirements are followed. For the LoFric catheter, this means that we use a core catheter material with proven low environmental impact as compared to other common catheter materials1 without compromising quality and patient perception.2 3 In fact, the core material of LoFric has been proven to optimize catheter management and reduce discomfort.2

 7. Webbinarie autonom dysreflexi (AD)

  key:global.content-type: Webbinarie

  Bev Collins, klinisk sjuksköterska på Wellspect, förklarar vad autonom dysreflexi (AD) är, talar om några av de viktigaste orsakerna eller utlösarna till detta syndrom och vilka symtomen på AD är.

 8. Vad är Cauda Equina-syndrom?

  key:global.content-type: Artiklar

  Lär dig mer om vilka symtom cauda equina-syndrom innebär, hur det påverkar blåsa och tarmoch hur man hanterar blås- och tarmproblem vid cauda equina.

 9. Att minska riskerna för UVI hos kateteranvändare

  key:global.content-type: Webbinarie

  Ren Intermittent kateterisering (RIK) är den rekomenderade behandlingen vid blåstömningsproblem, men det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner (UVI) jämfört med att tömma blåsa på naturlig väg. För att undvika att få UVI finns det speciella faktorer att tänka på när man väljer kateter, och alla katetrar är inte likadana.

Visar 12 av 59 Artiklar