Patienturval för TAI

Noggrant patienturval, upplärning tillsammans med vårdpersonal och uppföljning är viktiga faktorer för att nå ett optimalt resultat och långsiktig compliance till TAI.

Nedanstående lista är inte fullständig, men exempel på några sjukdomar eller skador som kan orsaka avföringsinkontinens och kronisk förstoppning är:

  • Neurogen tarmdysfunktion, t ex ryggmärgsskada, spina bifida, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och stroke
  • Funktionell dysfunktion, t ex förstoppning inkl. tömningssvårigheter och långsam transitförstoppning
  • Bäckenbottendysfunktion, t ex rektalskada efter förlossning och prolaps
  • Postkirurgiska komplikationer, t ex LARS
  • Medicinering - överanvändning/underanvändning av tarmläkemedel, men även biverkningar av medicinering för andra tillstånd. Receptfria/ej ordinerade läkemedel kan också påverka tarmfunktionen.

TAI kan påbörjas först efter klinisk bedömning baserad på individuella förutsättningar. Emellertid är noggrant patienturval, upplärning tillsammans med vårdpersonal och uppföljning viktiga faktorer för att nå ett optimalt resultat och långsiktig compliance till TAI.

Läkaren ansvarar för bedömningen och för att se till att patienten uppfyller kriterierna för TAI och att inga kontraindikationer föreligger. Kontraindikationerna för TAI finns i bruksanvisningen.

Det är också läkarens ansvar att göra en klinisk bedömning.

Att hantera förväntningar är också viktigt. Det är viktigt att patienten informeras om att TAI inte är en mirakellösning, och att TAI också måste användas regelbundet. Sätt realistiska förväntningar, det kan ta upp till 12 veckor att hitta rätt inställningar och etablera en effektiv procedur. Ställ upp ett realistiskt mål och mät resultatet med ett utvärderingsverktyg som en dagbok eller poängskala.

 

Ämnen