Artiklar och webinarier

Wellspect Utbildning är ett brett utbud av utbildningsmaterial på olika nivåer, från grundläggande kunskap till expertnivå. Här finns utbildningsmaterial för dig som möter patienter med blås- och tarmdysfunktion. Artiklar baserade på vetenskapliga studier är på engelska.

25 Artiklar

Lära
 1. Vad är Ren Intermittent Kateterisering (RIK)?

  key:global.content-type: Artiklar

  Kateterisering är kanske en av de äldsta urologiska procedurerna, som kan dateras tillbaka  tusentals år. Att använda en kateter blir nödvändigt när urinen i blåsan inte kan tömmas vid miktion på vanligt sätt.

 2. Tarmdysfunktion - översikt

  key:global.content-type: Artiklar

  Tarmdysfunktion är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Det kan finnas en neurologisk sjukdom i ryggradens/hjärnans nervbanor som påverkar tarmkontrollen eller en obstruktion, men för vissa patienter finns det inga underliggande medicinska skäl till att tarmen inte fungerar.

 3. Bedömning av tarmbesvär

  key:global.content-type: Artiklar

  För att välja rätt behandling är det viktigt att göra en noggrann utvärdering. Denna måste ta hänsyn till patientens allmäntillstånd, tidigare buk- och kolorektal kirurgi, läkemedel, samt funktionell förmåga att nå toaletten, mental förmåga och medvetenhet om signaler från tarmen och aktuell tarmskötsel.

 4. Förstoppning

  key:global.content-type: Artiklar

  Förstoppning är ett av de vanligaste symtomen och kan klassificeras enligt orsaken till symtomen som primär och sekundär förstoppning.

 5. Avföringsinkontinens

  key:global.content-type: Artiklar

  Avföringsinkontinens är det symtom som rankas som det mest besvärande för patienten. Avföringsinkontinens är också det mest underrapporterade på grund av att ämnet är tabubelagt och svårt för patienten att prata om.

 6. Low Anterior Resection Syndrome (LARS)

  key:global.content-type: Artiklar

  Low Anterior Resection är en operation för att ta bort cancer i ändtarmen. Den del av ändtarmen som är drabbad av tumören avlägsnas och den återstående delen av ändtarmen återansluts till tjocktarmen. Operationen räddar sfinktern vid upp till 90 % av de kirurgiska ingreppen och gör att man kan undvika en permanent kolostomi.

 7. Multipel skleros (MS) och tarmfunktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Alla patienter får inte samma symtom.

 8. Tarmens funktion

  key:global.content-type: Artiklar

  Den här artikeln är en bra start på ditt lärande om tarmen, och innehåller en sammanfattning av matsmältningssystemets funktion, de involverade organen och dess neurologiska kontroll.

 9. Vad är TAI?

  key:global.content-type: Artiklar

  Transanal irrigering, förkortad TAI, även benämnd retrograd, rektal eller anal irrigering, vilka alla innebär en minimalt invasiv teknik för att tömma tarmen.

 10. Patienturval för TAI

  key:global.content-type: Artiklar

  Noggrant patienturval, upplärning tillsammans med vårdpersonal och uppföljning är viktiga faktorer för att nå ett optimalt resultat och långsiktig compliance till TAI.

 11. Lösningar för tarmskötsel med Navina system

  key:global.content-type: Artiklar

  Det finns olika lösningar för att behandla förstoppning, avföringsinkontinens och tidskrävande tarmskötsel beroende på individuella behov och symtomens svårighetsgrad.

Visar 12 av 25 Artiklar