Vad är Ren Intermittent Kateterisering (RIK)?

Kateterisering är kanske en av de äldsta urologiska procedurerna, som kan dateras tillbaka  tusentals år. Att använda en kateter blir nödvändigt när urinen i blåsan inte kan tömmas vid miktion på vanligt sätt.

RIK är en säker och effektiv metod som innebär att man själv regelbundet tömmer blåsan med en engångskateter eller med hjälp av annan person. Dr Jack Lapides konstaterade under 1970-talet att det var viktigare att uppnå regelbunden tömning av urinblåsan än att utföra behandlingen sterilt. Han introducerade begreppet RIK, som nu anses vara golden standard för hantering av urinretention.

“Ren Intermittent Kateterisering (RIK) är en säker och effektiv metod för att tömma blåsan.” - J Lapides

Varför är det viktigt med en fullständig tömning av urinblåsan?

  • Ofullständig blåstömning kan utgöra en allvarlig hälsorisk och orsaka nedsatt njurfunktion och infektioner.
  • Urinretention kan också leda till besvärande symtom som täta trängningar och brådskande toalettbesök.
  • Målet med behandlingen är att tömma urinblåsan tom och bevara urinblåsan och njurarnas funktion.

Ren Intermittent Kateterisering (RIK) har en stor psykologisk och emotionell inverkan på användaren, som bättre självförtroende samt ökad livskvalitet med minskade problem med inkontinens och täta trängningar, bättre sömn, möjlighet till fysisk aktivitet samt mindre smärta och obehag.

Diagnoser där RIK kan göra en verklig skillnad kan vara allt från ryggmärgsskada till sjukdomar som multipel skleros (MS) och förstorad prostata. Det kan också vara lösningen på ett flertal olika inkontinensproblem.

Indikationer för Ren Intermittent Kateterisering (RIK) (EAUN summary guidelines 2013)

RIK bör endast användas vid residualurin eller symtom och komplikationer som uppstår på grund av residualurin. Ofullständig blåstömning orsakas i allmänhet av tre kategorier av nedre urinvägsdysfunktion:

  • Detrusordysfunktion: En underaktiv eller atonisk blåsa som inte klarar att dra ihop tillräckligt länge eller starkt för att tömma blåsan fullständigt.
  • Obstruktion eller förträngningar i uretra: vanligaste orsaken är förstorad prostata. Strikturer i uretra kan hindra blåstömning och uppstår ofta efter operation som radikal prostataektomi.
  • Efter kirurgi: Operation för att återfå kontinens kan påverka blåsfunktionen, och detta kan resultera i akut urinretention. Procedurer för att reducera stressinkontinens ger en viss grad av förträngning av urinflödet, medan procedurer för att lösa akut urininkontinens avser att sänka det intravesikala trycket.

 

Diameter och längd på tappningskatetrar 

Tappningskatetrar finns i olika längder för män och kvinnor, c:a 40 cm respektive 7 till 22 cm. Den yttre diametern mäts i millimeter (Charrière-skala: Ch, CH), eller omkretsen (fransk skala: F, FR, FG) och storlekarna varierar från 6 till 24: vanliga storlekar för kvinnor är 10 till 14, för män 12 till 14. Större storlekar kan användas vid behandling av strikturer. Storlekarna är färgkodade på samma sätt som konnektorerna (se nedan).

Kateterstorlek Färg Kateterdiameter (mm)
8 Blå 2,7
10 Svart 3,3
12 Vit 4
14 Grön 4,7
16 Orange 5,3
18 Röd 6
20 Gul 6,7

Färgkodning av kateterstorlek och diameter.

Alternativ till Ren Intermittent Kateterisering 

Alternativ till Ren Intermittent Kateterisering är suprapubisk eller uretrakateter. En kvarliggande kateter är ett invasivt ingrepp. Katetern placeras antingen genom bukväggen (suprapubisk) eller genom urinröret och har en kontinuerlig tömning. Den vanligaste komplikationen till all kateterisering är kateterassocierad UVI. RIK har rapporterats minska risken för infektion jämfört med kvarliggande katetrar – till exempel 20 % minskning efter en kort tids användning efter operation.

Bakterier samlas på kateterns yta och en biofilm bildas, vilket gör det svårt att behandla eftersom antibiotika inte kan penetrera denna biofilm.

Ämnen