Urinvägsinfektioner – ett besvärligt problem

Urinvägsinfektioner är ett besvärligt problem som kan ha en mycket negativ inverkan på livskvalitén för många patienter. Det kan också leda till njurskador och sepsis, ett livshotande tillstånd.

Kateterisering är en av riskfaktorerna för UVI. Känsliga patientgrupper behöver antibiotikabehandling i ett tidigt skede när de drabbas av en UVI för att undvika ytterligare komplikationer, samtidigt ökar hotet från antibiotikaresistens och 1 av 4 vårdrelaterade infektioner (av alla typer) orsakas av resistenta bakterier.

Du kommer att få lära dig:

  • De olika stadierna av UVI-utveckling
  • Nya forskningsrön kring urinvägshälsa- och sjukdomar - där upptäckten av microbiota har rönt stor uppmärksamhet och utmanat den traditionella synen på urin som steril
  • De senaste rönen och diskussionerna kring behandling av UVI och förebyggande åtgärder - patienter med förstoppning löper ökad risk att drabbas av UVI och alternativa metoder för att i framtiden kunna behandla UVI utan antibiotika
  • Konservativ behandling, fungerar det för att förebygga UVI?
  • Att Ren Intermittent Kateterisering är den bästa metoden för blåstömning för att förebygga UVI jämfört med kvarliggande katetrar som associeras med ökad risk för mer potenta och biofilm-bildande bakterier.

Ämnen