Urinvägsinfektioner (UVI)

Urinvägsinfektioner (UVI) inträffar när bakterier får chansen att föröka sig och fästa vid slemhinnan i urinblåsan. Den medicinska termen är cystit. När en urinvägsinfektion drabbar de övre urinvägarna, njurarna och/eller njurbäckenet, kallas infektionen vanligen pyelonefrit.

Precis som vid andra infektioner blir de eventuella komplikationerna allvarligare ju längre tid infektionen pågår utan behandling. Symtomatisk UVI som inte behandlas kan efter en tid leda till skador på njurarna.

AID0006517

Symtom på UVI 

En urinvägsinfektion för vanligen med sig en förändring av det vanliga tömningsmönstret. Symtomen på UVI kan vara:

 • Täta trängningar  
 • Inkontinens 
 • Sveda vid miktion  
 • Blod i urinen  
 • Grumlig, missfärgad eller illaluktande urin  
 • Smärta i nedre delen av ryggen och buken  
 • Feber  
 • Allmän sjukdomskänsla 

Orsaker 

UVI beror oftast på en bakterieinfektion, av till exempel E.Coli, som normalt finns i tarmen. 

Bakterierna har något som kallas ”virulensfaktorer” och dessa spelar en viktig roll när det gäller att fastställa om bakterierna kommer att invadera urinvägarna och infektionsnivån. 

Uropatogen E. coli finns i tarmen och genom specifika virulensfaktorer som gör det möjligt för bakterierna att fästa vid blåsans yta och föröka sig i de nedre urinvägarna, ger de upphov till skada. Andra vanliga bakterier som orsakar urinvägsinfektioner är Klebsiella, Enterococcus faecalis och Proteus. 

Människor i alla åldrar, män eller kvinnor kan utveckla UVI, men dessa riskfaktorer kan öka risken för att det utvecklas: 

 • Problem med resturin 
 • Kvarliggande kateter 
 • Hormonförändringar 
 • Klimakteriet 
 • Stigande ålder 
 • Diabetes 
 • Omfattande användning av antibiotika, vilket kan störa tarmens och urinvägarnas naturliga flora 
 • Förstoppning 
 • Avföringsinkontinens 
 • Obstruktion 
 • Ingrepp i urinvägarna 
 • Försämrat immunförsvar 
 • Frekventa samlag med flera eller nya partners 
 • Vätskebrist 
 • Korskontaminering 
 • Försämrad personlig hygien 
 • Njurstenar 
 • Användning av inkontinensskydd 
 • Minskad rörlighet under en lång period 
 • Användning av spermiedödande medel och tamponger 

Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel en autoimmun sjukdom eller diabetes, är mer mottagliga för UVI och har svårare för att bekämpa en infektion. 

Riskfaktorer 

Kvinnor är mer benägna att drabbas av UVI än män på grund av urinrörsmynningens anatomiska närhet till ändtarmen och ett kortare urinrör. Omkring hälften av alla kvinnor löper risken att få minst en UVI under sitt liv. 

Gravida kvinnor är inte mer benägna att få UVI än andra kvinnor, men om de får en sådan infektion är sannolikheten större att njurinflammation utvecklas. Detta beror på hormonförändringar i kroppen under graviditeten vilka påverkar urinvägarna. 

Behandling 

Om UVI är symtomatiskt och det är sannolikt att det har orsakats av bakterier, behandlas infektionen vanligtvis med antibiotika. 

Typen av medicinering och behandlingens längd beror på patientens symtom och sjukdomshistorik. 

Vid UVI bör hela behandlingsförloppet alltid slutföras för att säkerställa att infektionen är helt borta och för att minska risken för antibiotikaresistens. UVI-symtomen kan försvinna innan infektionen är helt borta. 

Att dricka mycket vätska och kissa ofta rekommenderas alltid för patienter med UVI eftersom det hjälper till att skölja ut bakterierna. 

Ämnen