Urinvägsdysfunktion

Sjukdom, åldrande eller skada kan leda till förlust av kontrollen av urinvägarna och påverka urinblåsans förmåga att lagra och tömma urin.

Urinvägsdysfunktion kan vara:

 • Inkontinens (ofrivilligt läckage av urin)
 • Retention (oförmåga att tömma urinblåsan helt)
 • Kombination av inkontinens och retention

Inkontinens

Urininkontinens definieras av International Continence Society (ICS) som besvär av ofrivilligt urinläckage.

Urininkontinens är ett vanligt problem och kan ofta ha en negativ påverkan på livskvaliteten.

De olika typerna av urininkontinens

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är ofrivilligt läckage vid ansträngning, dvs. vid nysning eller hosta mm (Abrams et al, 2002)

Orsak

Försvagad eller skadad bäckenbottenmuskulatur, vilket ofta har orsakats av:

 • Graviditet/vaginal förlossning
 • Genetiska faktorer
 • Klimakteriet/östrogenbrist
 • Bäcken- eller prostatakirurgi
 • Fetma
 • Rökning
 • Kronisk hosta
 • Kronisk förstoppning
 • Ansträngande fysisk aktivitet
 • Tunga lyft under en längre tid

Behandling

Förstahandsval vid behandling är träning/beteende, stärka musklerna i bäckenbotten, viktminskning, sluta röka, normallisera vätskeintag, förebygga förstoppning. Kirurgi kan erbjudas i svårare fall. 

Trängningsinkontinens

Detta är besvär med ofrivilligt urinläckage i samband med urinträngning.

Orsak

Överaktiv blåsa (OAB) Överaktiv blåsa definieras som urinträngningar, med eller utan urininkontinens samt ökad miktionsfrekvens associerat med nokturi. Vid överaktiv blåsa kontraherar sig urinblåsans muskel (detrusor) redan vid liten blåsvolym. Detta kan bero på nervskada på grund av neurologiska skador/sjukdomar som MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsbråck, stroke och även sjukdomar i blåsan. Det är inte ovanligt med Idiopatisk orsak.

Behandling

Behandling- Blåsträning, råd om vätskeintag, bäckenbottenträning, botox eller läkemedelsbehandling. En del av dessa behandlingar kan också med gott resultat användas i kombination med Ren Intermittent Kateterisering.

Överflödesinkontinens

Ofrivilligt läckage på grund av att urinblåsan inte töms som beror på obstruktion eller en underaktiv detrusormuskel.

Orsak

Obstruktion av de nedre urinvägarna (BOO=Bladder Outflow Obstruction) - prostataförstoring, urinrörsförträngning, underaktiv urinblåsa/blåsdysfunktion – perifer nervskada, skada på hjärnstammen.

Obstruktion av de nedre urinvägarna (BOO) innebär att det finns en obstruktion i nedre delen av urinblåsan som påverkar blåstömningen innebär att det finns en obstruktion i nedre delen av urinblåsan som påverkar blåstömningen. En sådan retention kan vara kronisk eller akut.

En vanlig orsak hos män är förstorad prostata. Andra orsaker kan vara urinrörsförträngning, medfödda skador, blåssten, blås-/bäckencancer eller Iatrogen t.ex. efter inkontinensoperation.

Normal Prostate Enlarged Prostate

Underaktiv blåsa

Underaktiv blåsa är när blåsmuskulaturen (detrusor), inte kan dras samman effektivt och tömma urinblåsan blåsan fullständigt. Detta kan leda till att resturin finns kvar i urinblåsan.

Orsak 

Nerverna som kontrollerar urinblåsan är ofta skadade på grund av sjukdom eller trauma. Några tillstånd som associeras med underaktiv blåsa är neurologiska tillstånd, diabetes, hög ålder och biverkningar av läkemedel.

Behandling

Behandling är olika beroende på den bakomliggande orsaken, kateterisering kan bli nödvändigt för att tömma urinblåsan fullständigt. Behandling med läkemedel kan vara till hjälp vid retention. Det kan även bli nödvändigt med kirurgi när retentionen beror på förstorad prostata. 

Blandinkontinens

Besvär med både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens, dvs urinläckage som är förknippat med trängningar och vid ansträngning eller fysisk aktivitet, t ex sportaktiviteter, nysningar eller hosta. Cirka 30 % av dem som har blandinkontinens är kvinnor. 

Ämnen