Tarmdysfunktion - översikt

Tarmdysfunktion är ett tillstånd som kan ha många olika orsaker. Det kan finnas en neurologisk sjukdom i ryggradens/hjärnans nervbanor som påverkar tarmkontrollen eller en obstruktion, men för vissa patienter finns det inga underliggande medicinska skäl till att tarmen inte fungerar.

Det finns också psykologiska orsaker till vissa tarmproblem. Oavsett orsakerna till tarmdysfunktionen är inverkan på livskvaliteten enorm. Personer med tarmdysfunktion upplever ofta en lägre livskvalitet som kan leda till social isolering. De har lite eller inget självförtroende, nära relationer kan försämras, arbetsförmågan kan vara nedsatt och de ekonomiska svårigheterna förknippade med kostnader för läkemedel kan göra vardagslivet besvärligt.

Neurogen tarmdysfunktion (NBD)

NBD är termen som används för att beskriva dysfunktion i tjocktarmen på grund av störningar i nervsignaler som till exempel påverkar peristaltik och trängningssignaler. Detta resulterar i att tarmen blir utspänd och att det tar betydligt längre tid för avföringen att passera genom tarmen. Ju längre avföringen finns kvar i tarmen, desto mer vatten absorberas från avföringen, vilket gör den ännu hårdare och svårare att få ut. Tömningsfrekvensen blir mycket låg och oförutsägbar. När tarmtömning sker kan den vara mycket smärtsam och kan ta många timmar, med medföljande känsla av ofullständig tömning och soiling. Vissa patienter drabbas av spontan tarmtömning utan förvarning.

Exempel på tillstånd som kan påverkas av NBD är:

 • Ryggmärgsskada
  - Traumatisk ryggmärgsskada
  - Icke-traumatisk ryggmärgsskada som spina bifida
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Stroke 

Funktionell tarmdysfunktion (FBD)

Tarmdysfunktion utan morfologisk, metabolisk eller neurologisk orsak kallas funktionell tarmdysfunktion. Det finns andra definitioner i den vetenskapliga litteraturen, men i allmänhet diagnostiseras en FBD efter att noggranna undersökningar inte kunnat hitta en underliggande organisk orsak.

Exempel på FBD är:

 • Kronisk förstoppning (eller funktionell förstoppning)
 • Avföringsinkontinens
 • Långsam transitförstoppning (STC)

Andra orsaker till tarmdysfunktion

Organiska orsaker kan variera från medfödda tillstånd som Hirschsprungs sjukdom och anorektala missbildningar till metabola och endokrina störningar, bäckenbottendysfunktion och postoperativa tillstånd. Användning av vissa läkemedel kan också påverka tarmfunktionen.

Skillnaderna mellan dysfunktionerna är orsaken till symtomen, inte symtomen. 

Symtom på tarmdysfunktion kan inkludera:

 • Magsmärta
 • Uppsvälld mage
 • Tidig mättnadskänsla
 • Förlust av viljestyrd kontroll över avföring (avföringsinkontinens)
 • Svårigheter med tarmtömning (förstoppning)
 • Neurologiska besvär även från urinblåsan

Ladda ner ytterligare material

Ämnen