Bedömning av tarmbesvär

För att välja rätt behandling är det viktigt att göra en noggrann utvärdering. Denna måste ta hänsyn till patientens allmäntillstånd, tidigare buk- och kolorektal kirurgi, läkemedel, samt funktionell förmåga att nå toaletten, mental förmåga och medvetenhet om signaler från tarmen och aktuell tarmskötsel.

Tarmdagbok och matdagbok

Viktiga verktyg för att kunna utvärdera en person med tarmsymtom är en matdagbok och en tarmdagbok.

Bristolskalan:

Det är också viktigt att kunna bedöma vilken konsistens och form avföringen har. Då är bristolskalan ett bra verktyg att använda

AID0054161

Symtomeffektpoäng:

Det finns flera verktyg för att bedöma tarmdysfunktion. Tarmdysfunktionssymtom kan mätas med en rad olika poängskalor, till exempel NBD Score, LARS Score, Cleveland constipation score och St Marks Score för avföringsinkontinens. Bristolskalan kan användas som underlag för symtombeskrivning. Det finns också olika verktyg som mäter påverkan från tarmsymtomen, inklusive bedömning av livskvalitet.

Fysisk undersökning:

Hos vissa patienter är det nödvändigt att utföra en rektal undersökning. Detta ska endast utföras av en specialist.

Utvärderingsresultat:

När en grundlig utvärdering av tarmdysfunktionen har gjorts kan behandlingar planeras som innefattar förändringar av kost- och vätskeintag, eller åtgärder som syftar till att ändra avföringskonsistensen och beteendestrategier som syftar till regelbundna toalettbesök.

Det finns ett antal varningstecken som bör beaktas i samband med en grundlig tarmutvärdering. Det kan vara blod eller slem i avföringen, tarm- eller rektalsmärta, läckage utan någon förvarning utan att neurogen sjukdom finns, och om varningstecken upptäcks under bedömningen är det viktigt att hänvisa patienten till sin allmänläkare så snart som möjligt, och dokumentera detta.

Ladda ner ytterligare material

Ämnen