Vad är Cauda Equina-syndrom?

Lär dig mer om vilka symtom cauda equina-syndrom innebär, hur det påverkar urinblåsa och tarm samt hur man hanterar blås- och tarmproblemen vid cauda equina.

Vad är cauda equina-syndrom?

Cauda equina-syndrom (CES) är ett tillstånd som påverkar de lumbala nervrötterna i de nedre segmenten i ländryggen, kallade cauda equina (latin för hästsvans). Dessa nervrötter är med och påverkar blås-, tarm- och sexualfunktion samt även benens funktion. När nervrötterna komprimeras eller skadas kan det leda till symtom som:

- Ridbyxanastesi - känselbortfall/reducerad känsel för beröring på insidan lår, i perineum och perianalt
- Smärta - svår smärta i ryggen och/eller ner i ett eller båda benen
- Inkontinens - urin- och/eller avföringsinkontinens, eller oförmåga/svårigheter att miktera och/eller förstoppning
- Domningar i benen - känselbortfall och/eller svaghet i benen

Symtomen kan uppstå antingen successivt under dagar/veckor eller akut inom några timmar. Vid akuta symtom krävs akut utredning och handläggning. Tidiga tecken på CES kan vara förändringar i blås- och tarmkontrollen som förändrat urinflöde eller oförmåga att tömma blåsan eller tarmen helt. Symtomen på CES liknar dem för diskbråck så det är vanligt att man misstar sig på detta. För att diagnosticera CES krävs det att man gör en MR- eller CT-undersökning för att få det bekräftat. 

Vad kan orsaka cauda equina-syndrom?

Orsakerna till CES varierar, men vanligtvis orsakas det av ett diskbråck i nedre delen av ryggen som komprimerar nerverna. Komprimeringen eller skadan på nervrötterna kan också orsakas av spinal stenos, tumör, trauma, inflammation/infektionssjukdom eller som en postoperativ komplikation.

Blås- och tarmfunktion vid cauda equina-syndrom

En av effekterna pga. cauda equina-syndrom är dess påverkan på blås- och tarmfunktionen. Kompressionen eller skadan på nerverna kan störa den normala kommunikationen mellan hjärnan och ryggmärgen till urinblåsan och tarmen, vilket resulterar i inkontinens eller tömningssvårigheter.

Blåsdysfunktion: CES kan leda till urinretention eller svårigheter att tömma blåsan fullständigt. Det beror på att nerverna som styr kontrollen av blåsans funktion kan påverkas.

Patienterna kan uppleva symtom som:

- Svag stråle
- Startsvårigheter
- Svårigheter att tömma blåsan fullständigt vilket kan resultera i resturin
- Behöva stå upp, trycka eller pressa på blåsan för att kunna tömma
- En känsla av ofullständig tömning
- Reducerad känsel  i urinblåsan som gör det svårt att avgöra när den är full
- Urinretention
- Överinningsinkontinens

 

Tarmdysfunktion: På liknande sätt kan CES påverka nerverna som styr kontrollen av tarmen, och leda till tarmdysfunktion. Störningen i nervsignalerna kan försämra de normala kontraktionerna och relaxering av musklerna i rektum och anus, vilket kan orsaka problem med regelbunden tarmtömning.

Patienterna kan drabbas av:

- förstoppning
- tömningssvårigheter
- att förlora kontrollen - avföringsinkontinens

Hur behandlar man cauda equina-syndrom?

Som vårdpersonal är det viktigt att känna till CES och den påverkan det kan ha på blås- och tarmfunktionen. Genom att känna igen symtomen och ge rätt vård och stöd kan sjuksköterskan bidra till bästa möjliga resultat för patienter med denna diagnos.

Tidig diagnos och behandling är avgörande för att undvika långsiktiga komplikationer, så som bestående blås- och tarmdysfunktion. Behandlingen vid CES brukar innefatta operation för att dekomprimera och lätta på trycket kring de drabbade nerverna. I vissa fall kan patienten behöva ytterligare behandling, som fýsioterapi, för att få tillbaka styrka och funktion i de påverkade områdena. Rehabilitering och löpande behandling, som Ren Intermittent Kateterisering och transanal irrigering, kan bli nödvändig för att hantera blås- och tarmproblem som kan kvarstå efter behandlingen.

En effektiv blås- och tarmrutin innebär en förbättra livskvalitet. Ren Intermittent Kateterisering är ett alternativ för att tömma urinblåsan fullständigt, för att undvika resturin som kan orsaka urinvägsinfektioner och urinläckage.

I en klinisk studie, har transanal irrigering, visat sig vara en effektiv terapi för tarmskötsel för patienter med CES jämfört med andra metoder, så som digital stimulering och manuell evakuering. Konklusionen från denna kliniska studie är att denna terpai för tarmskötsel, helt utan läkemedel, är effektiv och har potential att lindra symtomen vid tarmdysfunktion.

Ämnen