Parkinsons sjukdom och tarmdysfunktion

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom. Parkinsons sjukdom utvecklas när celler i en del av hjärnan, substantia nigra, slutar fungera ordentligt och så småningom försvinner. Hjärncellerna i substantia nigra producerar en substans som kallas dopamin. Dopamin används vid kommunikation med de delar av hjärnan som koordinerar rörelser. Dessa delar av hjärnan kan inte fungera ordentligt, och utan de dopaminproducerande nervcellerna kan symtom uppkomma.

Några av Parkinson-symtomen är:

  • motoriska symtom, till exempel långsamma rörelser, stelhet och darrningar
  • icke-motoriska symtom, som problem med att svälja och tala samt blås- och tarmdysfunktion, är också vanliga
  • ångest är också ett problem för många

Vid neurologisk sjukdom resulterar kommunikationen mellan hjärnan och delar av matsmältningssystemet i långsammare passage av mat genom tarmen, försämrad känsel i passagen till rektum och sämre kontroll av rektum, som kan leda till förstoppning och avföringsinkontinens.

Dessa symtom kan förvärras ytterligare av försämrad känsel, nedsatt rörlighet/balans samt nedsatt funktion i extremiteterna och svårigheter med att tolka symtomen.

Problem med tarmen

Förstoppning är det vanligaste tarmproblemet för personer med PD. Förlängd tid för passage genom kolon på grund av nedsatt mobilitet, långsamma rörelser och stela muskler. Svårigheter att upprätthålla en hälsosam livsstil och hålla sig aktiv kan öka risken för förstoppning.

Då Parkinsons sjukdom påverkar patientens förmåga att tugga och svälja mat kan det vara svårt att äta en kost med tillräckligt med fiberinnehåll för att hålla avföringen mjuk. Att svälja vätska kan också vara svårt, vilket i sin tur påverkar avföringens konsistens. Läkemedel, både läkemedel för Parkinsons sjukdom och antidepressiva läkemedel, kan göra förstoppningen värre.

De känslomässiga och psykologiska effekterna av Parkinsons sjukdom tillsammans med symtom på tarmdysfunktion har en enorm inverkan på självkänsla och livskvalitet.

Ladda ner ytterligare material

Ämnen